• Ελληνικά
  • English
Κυριακή, 29.01.2023

Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός (ΕΛΓΟ) ΔΗΜΗΤΡΑ

Γενική  Διεύθυνση  Αγροτικής  Έρευνας  

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ EΛΙΑΣ  ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ & ΑΜΠΕΛΟΥ

 

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2015

 

Τμήμα Αμπέλου Λαχανοκομίας Ανθοκομίας & Φυτοπροστασίας 

 Το Τμήμα εστιάζει τις δραστηριότητες του στη συλλογή, ταυτοποίηση (μορφολογική και μοριακή), ανάδειξη και εισαγωγή φυτοπολλαπλαστικού υλικού προσαρμοσμένου στις σύγχρονες απαιτήσεις της γεωργικής πρακτικής. Επίσης ασχολείται με τις βιολογικές μεθόδους παραγωγής, την ιχνηλασιμότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας στην αγροτική παραγωγή τροφίμων και το σχεδιασμό βελτιωμένων καλλιεργητικών συστημάτων. 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

 

Επίσης στόχος του Τμήματος είναι η επισήμανση, διάγνωση και αντιμετώπιση των ασθενειών και εχθρών των καλλιεργουμένων φυτών μέσω της ενσωμάτωσης μοντέρνων μεθοδολογιών στις κλασσικές προσεγγίσεις. Ταυτόχρονα, το ερευνητικό προσωπικό του Ινστιτούτου βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τον αγροτικό χώρο σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, προσφέροντας σχετικές συμβουλές στους ενδιαφερόμενους καλλιεργητές. 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...