• Ελληνικά
  • English
Τετάρτη, 30.11.2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «Explanation of the good results against virus transmission by investigating the effects of flupyradifurone on adults and nymphs of white fly BEMITA and determining the persistence» 

 

Ανάρτηση: 11-04-2016

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «Genetic and Functional Characterization of the Bemisia tabaci CYP6CM1-based Resistance Mechanism for Improving the Sustainability of Whitefly Control»

 

Ανάρτηση: 29-01-2016

 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης ερευνητικού έργου.

Ανάρτηση: 21-08-2015

 

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΙΕΛΥΑ, ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ

 

Ημερίδα ΕΛΓΟ-Δήμητρα: ‘Παρουσίαση των Ερευνητικών και Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ) που υλοποιούνται στην Περιφέρεια Κρήτης’| Ηράκλειο, 30 Απριλίου 2015

 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ –ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ

 

Ημερίδα ΕΛΓΟ-Δήμητρα: ‘Προκλήσεις στη Σύγχρονη Φυτοπροστασία’ | Ηράκλειο, 23 Απριλίου 2015

 

Διάθεση σπόρων κηπευτικών παραδοσιακών ποικιλιών σε μικροκαλλιεργητές

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   ΠΡΟΣΛΗΨΗ 100 ΝΕΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 100 ΝΕΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΓΟ-'ΔΗΜΗΤΡΑ'

1. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

2. ΑΙΤΗΣΗ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΑγροΕΤΑΚ)"

 

Πρόχειρος Μειοδοτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας