• Ελληνικά
  • English
Τετάρτη, 30.11.2022

Αντικείμενο και στόχοι Εργ. Συστημάτων Οικολογικής Παραγωγής

 

α) Ασφαλέστερες και φιλοπεριβαλλοντικές μέθοδοι και τεχνολογίες παραγωγής τροφίμων:

-  Ανάλυση, σχεδιασμός και ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων γεωργικής  παραγωγής με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών και μεθόδων παραγωγής μειωμένων εισροών, βιολογικής καλλιέργειας και ολοκληρωμένης παραγωγής.

 

β)  Μεμονωμένη και συγκριτική αξιολόγηση διάφορων μεθόδων παραγωγής τροφίμων, από άποψη επιπτώσεων στο περιβάλλον, ασφάλειας,ποιότητας και ανταγωνιστικότητας.

 

γ) Ποιότητα και ασφάλεια των τροφίμων σχετιζόμενη με την ιχνηλασιμότητα της αλυσίδας παραγωγής (από την προέλευση των πρώτων υλών έως την διάθεση των τροφίμων στον καταναλωτή). Τεχνολογίες και μέθοδοι για τη διασφάλιση πλήρους ανιχνευσιµότητας σε ολόκληρη την τροφική αλυσίδα.

 

  Τα αποτελέσματα των ερευνητικών δραστηριοτήτων εφαρμόζονται στην γεωργική παραγωγή μέσω της εκτέλεσης των ερευνητικών εργασιών σε πιλοτικές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, της δημοσιοποίησής τους στους γεωργούς και τους γεωπόνους εφαρμογών καθώς και μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία και την εκπαίδευση νέων επιστημόνων και παραγωγών.

 

 

 

Αντικείμενο και στόχοι Εργαστηρίου                Προσωπικό Εργαστηρίου        

Υποδομές Εργαστηρίου          Ερευνητικά Προγράμματα           Δημοσιεύσεις  

Φωτογραφικό Υλικό