• Ελληνικά
  • English
Τετάρτη, 30.11.2022

Αντικείμενο και στόχοι Εργαστηρίου Φυτικής Ιολογίας

   

  Μελέτη των ιώσεων των κυριότερων καλλιεργούμενων φυτικών ειδών. Ο στόχοι επικεντρώνονται στη διάγνωση, ταυτοποίηση και προσδιορισμό των βιολογικών και επιδημιολογικών ιδιοτήτων των ιών, στον πειραματισμό της εφαρμογής μέσων βιολογικής αντιμετώπισης και στη πιστοποίηση πολλαπλασιαστικού υλικού αμπέλου.

 

 

 

Αντικείμενο και στόχοι Εργαστηρίου                Προσωπικό Εργαστηρίου        

Υποδομές Εργαστηρίου          Ερευνητικά Προγράμματα           Δημοσιεύσεις