• Ελληνικά
  • English
Τρίτη, 27.10.2020

Αντικείμενο και στόχοι Εργαστηρίου Νηματωδολογίας

 

  Η μελέτη της βιολογίας  και ολοκληρωμένης αντιμετώπισης φυτοπαρασιτικών νηματωδών. 

 

 

Αντικείμενο και στόχοι Εργαστηρίου                Προσωπικό Εργαστηρίου        

Υποδομές Εργαστηρίου          Ερευνητικά Προγράμματα           Δημοσιεύσεις    

Λοιπές Δραστηριότητες          Φωτογραφικό Υλικό