• Ελληνικά
  • English
Πέμπτη, 25.02.2021

Αντικείμενο και στόχοι Εργαστηρίου Νηματωδολογίας

 

  Η μελέτη της βιολογίας  και ολοκληρωμένης αντιμετώπισης φυτοπαρασιτικών νηματωδών. 

 

 

Αντικείμενο και στόχοι Εργαστηρίου                Προσωπικό Εργαστηρίου        

Υποδομές Εργαστηρίου          Ερευνητικά Προγράμματα           Δημοσιεύσεις    

Λοιπές Δραστηριότητες          Φωτογραφικό Υλικό