• Ελληνικά
  • English
Τετάρτη, 30.11.2022

Δημοσιεύσεις Εργ. Εντομολογίας και Γεωργικής Ζωολογίας

Σε περιοδικά με impactfactor

 

2013

Ovcarenko, I., Clouet, C., Knott, K., Tsagkarakou, A., Gauthier, N., 2013 "Thirteen polymorphic microsatellite loci and PCR multiplexing in the greenhouse whitefly, Trialeurodes vaporariorum Westwood (Homoptera: Aleyrodidae)". Permanent Genetic Resources Note (in presse)

 

2012

Tsagkarakou, A.,Mouton L.,Kristoffersen, JB Dokianakis E, Grispou M and Bourtzis K(2012) Population genetic structure and secondary endosymbionts of Q Bemisia tabaci (Hemiptera: Aleyrodidae) from Greece, Bulletin of Entomological Research 102 (3): 353-365

Dermauw W., Ilias A., Riga M., Tsagkarakou A., Grbić M., Tirry L, Van Leeuwen T., Vontas J. (2012) The cys-loop ligand-gated ion channel gene family of Tetranychus urticae: implications for acaricide toxicology and a novel mutation associated with abamectin resistance. Insect Biochem Mol Biol 42 (7), pp. 455-465

Roditakis E, Skarmoutsou C, Staurakaki M (2012) Toxicity of insecticides to populations of tomato borer Tuta absoluta (Meyrick) from Greece. Pest Management Science: (accepted: 5 Oct, 2012, DOI:10.1002/ps.3404).

Roditakis E,Skarmoutsou C, Staurakaki M, Martínez-Aguirre MR, García-Vidal L, Bielza P, Haddi K, Rapisarda C, Rison JL, Bassi, A, Teixeira LA (2012) Determination of baseline susceptibility of European populations of Tuta absoluta (Meyrick) to indoxacarb and chlorantraniliprole using a novel dip bioassay method. Pest Management Science. 69:2, 217–227 (DOI:10.1002/ps.3404).

Ilias A, Roditakis E, Grispou M, Ralf N, Vontas J, Tsagkarakou A (2012) Efficacy of ketoenols on insecticide resistant field populations of two-spotted spider miteTetranychus urticae and sweet potato whitefly Bemisia tabaci from Greece. Crop Protection  42, 305 -311. (DOI : j.cropro.2012.07.024)

 

Simoglou K, Karataraki A, Roditakis N, Roditakis E (2012) Euzophera bigella (Zeller) (Lepidoptera: Pyralidae) and Dasineura oleae (F. Low) (Diptera: Cecidomyiidae): Emerging olive crop pests in the Mediterranean? Journal of Pest Science  85: 169–177 (DOI : 10.1007/s10340-012-0418-1)

 

2010

Vassiliou, V., Emmanouilidou, M., Perrakis A., Morou, E., Vontas, J., Tsagkarakou, A. and Roditakis, E. (2010) Insecticide resistance in Bemisia tabaci from Cyprus. Insect Science, 18:1, 30-39

Roditakis, E.,Morou, E., Tsagkarakou, A., Riga, M., Nauen, R., Paine, M.J.I., Morin, S. and Vontas, J. (2010) Assessment of the Bemisia tabaci CYP6CM1vQ transcript and protein levels in laboratory and field caught Imidacloprid resistant insects, and cross-metabolism potential of the recombinant enzyme. Insect Science, 18-1, 25-29

Van Leeuwen, T., Vontas, J., Tsagkarakou, A., Dermauw, W., Tirry, L. Acaricide resistance mechanisms in the two-spotted spider mite Tetranychus urticae and other important Acari: A review (2010) Insect Biochemistry and Molecular Biology, 40 (8), pp. 563-572.

Khajehali, J., van Leeuwen, T., Grispou, M., Morou, E., Alout, H., Weill, M., Tirry, L., Vontas, J., Tsagkarakou, A. Acetylcholinesterase point mutations in European strains of Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae) resistant to organophosphates (2010) Pest Management Science, 66 (2), pp. 220-228.

 

2009

RoditakisE, M. Grispou, E. Morou, J. B. Kristoffersen N. Roditakis, R. Nauen, J. Vontas A. Tsagkarakou (2009). Current status of insecticide resistance in Q biotype Bemisia tabaci populations from Crete. Pest Management 65(3): 313-322

Tsagkarakou A.,Van Leeuwen T., Jahangir X, Ilias A., Grispou M., Williamson MS, Tirry L. and Vontas J (2009) Identification of pyrethroid resistance mutations in the para sodium channel of the two-spotted spider mite Tetranychus urticae Insect Molecular Biology, 18 (5),  583-593

Roditakis Ε, Grispou M., Morou Ε., Kristoffersen JB, Roditakis Ν, Nauen R, Vontas J. and Tsagkarakou Α(2009) Current status of insecticide resistance in Q biotype Bemisia tabaci populations from Crete Pest Management Science 65 : 313-322

Tsagkarakou, A., Nikou, D., Roditakis, E., Sharvit, M., Morin, S., Vontas, J. (2009) Molecular diagnostics for detecting pyrethroid and organophosphate resistance mutations in the Q biotype of the whitefly Bemisia tabaci (Hemiptera: Aleyrodidae) Pesticide Biochemistry and Physiology, 94 : 49-54.

 

2008

Vassiliou V, Jagge C, Grispou M, Pietrantonio P Tsagkarakou A. (2008) Sweetpotato whitefly Bemisia tabaci (Gennadius) (Homoptera: Aleyrodidae) biotype status in Cyprus Phytoparasitica 36(4) 400-404

Roditakis Ε.,Couzin I. D., Franks N. R. and Charnley A. K. (2008) Effects of Lecanicillium longisporum infection on the behaviour of the green peach aphid Myzus persicae., Journal of Insect Physiology , 54 (1), 128 – 136

Κarunker I., Benting J., Lueke B., Ponge T., Nauen R., Roditakis E., Vontas J., Gorman K., Denholm I. and Morin S. (2008) Over-expression of cytochrome P450 CYP6CM1 is associated with high resistance to imidacloprid in the B and Q biotypes of Bemisia tabaci (Hemiptera: Aleyrodidae). Insect Biochemistry and Molecular Biology, 38: 634-644

 

2007

Roditakis E., Roditakis N. E. (2007)Assessment of the damage potential of three thrips species on white variety table grapes - in vitro experiments. Crop protection 26: 476–483.

Tsagkarakou A,Cros-Arteil S, Navajas M (2007) First record of the invasive mite Tetranychus evansi in Greece. Phytoparasitica 35(5), 519-522

Tsagkarakou A.,Tsigenopoulos C., Gorman K., Lagnel J., and Bedford I. (2007) Biotype status and genetic polymorphism of the whitefly Bemisia tabaci (Hemiptera: Aleyrodidae) in Greece: mitochondrial DNA and microsatellites. Bulletin of Entomological Research, 97 (1): 29-40

 

2006

Roditakis E., Tsagkarakou A.and Vontas J. (2006). Identification of mutations in the para sodium channel of Bemisia tabaci from Crete, associated with resistance to pyrethroids. Pesticide Biochemistry and Physiology, 85: 161-166.

Roditakis E. and Roditakis N. E.(2006) First record in Crete of Galeruca tanaceti (L.) in organic Origanum vulgare (L.) Phytoparasitica 34:5, 486-487

Roditakis E.,Mound L. A. and Roditakis N. E. (2006) First record in Crete of Hercinothrips femoralis (Reuter) in banana plantations. Phytoparasitica 34:5, 488-490

 

2005

Roditakis E., RoditakisN., Tsagkarakou A. (2005). Insecticide resistance in Bemisia tabaci (Homoptera: Aleyrodidae) populations from Crete. Pest Management Science, 61: 577-582.

Katerinopoulos H., Pagona G., Afratis Ath., Stratigakis N. and Roditakis N. (2005).  Composition and insect attracting activity of essential oil of Rosmarinus officinalisJournal of Chemical Ecology 31: 11-122.

 

2003

Tsagkarakou A.,Roditakis N. (2003). Isolation and characterization of microsatellite loci in Bemisia tabaci (Hemiptera: Aleyrodidae). Molecular Ecology Notes, 3: 196–198.

 

2002

Tsagkarakou A.,Navajas M., Cuany A., Chevillon C., Pasteur N. (2002). Mechanisms of resistance to organophosphates in Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae) from Greece. Insect Biochemistry and Molecular Biology 32(4): 417-24.

 

Συγγραφή Κεφαλαίου σε Διεθνές Βιβλίο

Van Leeuwen T., Vontas J., Tsagkarakou A., Tirry L. (2009) Mechanisms of insecticide resistance in the two-spotted spider mite Tetranychus urticae I. Ishaaya, R.A. Horowitz, A. Rami (eds), Biorational Control of Arthropod Pests, Application and Resistance Management (ISBN: 978-90-481-2315-5)

 

Ξένα περιοδικά χωρίς impactfactor

Roditakis E. Papachristos, D. and Roditakis, N.E. (2010) Current status of tomato leafminer Tuta absoluta in Greece. EPPO Bulletin 40:1 163-166. (DOI: 10.1111/j.1365-2338.2009.02367.x)

Simoglou K. B., Roditakis E., Martinez M., and Roditakis N. E. (2009) First record of Phytomyza gymnostoma Loew (Diptera: Agromyzidae) a leaf mining pest of leeks in Greece. EPPO Bulletin, 38: 507-509

Roditakis, A.Tsagkarakou and N. E.Roditakis (2008). Extensive damage on white variety table grapes by the Mediterranean fruit fly Ceratitis capitata (Wiedemann) in Crete. EPPO Bulletin  38 (2): 216-219.

 

Διεθνή συνέδρια

 

Morin, S., I. Karunker, M. Alon, J. Benting, B. Lueke, T. Ponge, R. Nauen, E. Roditakis, J. Vontas, K. Gorman, I. Denholm, Parallel evolution of metabolic resistance to synthetic insecticides in the B and Q biotypes of Bemisia tabaci (Hemiptera: Aleyrodidae), In: 12th IUPAC International Congress of Pesticide Chemistry, 4-8 July, Melbourne, Australia 2010.

Vassiliou V, Emmanouilidou M, Pietrantonio P, Kim D-H, Tsagkarakou A, Vontas J, Roditakis E,  Insecticide Resistance in Bemisia tabaci Gennadius (Hemiptera: Aleyrodidae) Field Populations In Cyprus The 5th International Bemisia Workshop, Nov. 9-12 Guangzhou China 2009

Roditakis E, Vontas J, Tsagkarakou A, An Overview of Bemisia tabaci Resistance to Insecticides in Crete, Greece The 5th International Bemisia Workshop, Nov. 9-12 Guangzhou China 2009

Vontas, J., Morou, E. Karunker, I, Stevenson, B. and Roditakis E.  Molecular and functional characterization of the Bemisia tabaci Cyp6cm1 –based imidacloprid resistance mechanism. In: 5th International Bemisia Workshop, 9-12 November, Guangzhou, China2009

Roditakis E., Grispou M., Katsikogiannis G., Varikou K., Kalaitzaki A., Pitika E., Sidiropoulos N., Karantaraki E., Salvanos V., Gilpathi D. and Vontas J. Detection and monitoring of insecticide resistance in Bactrocera oleae from Greece. 4th European Meeting of the IOBC/wprs working Group Integrated Protection of Olive Crops, 1-4 June, Cordoba, Spain 2009.

Tsagkarakou,A, Roditakis,E, Kapaxidi, E, Soulioti-Papaioannou,P. and Roditakis,N. Presence of Centrouropoda almerodai Hiramatsu et Hirschmann (Mesostigmata: Uropodidae) associated with the recently introduced insect Rhynchophorus ferrugineus (Coleoptera: Curculionidae) in Greece. EURAAC 2008, 21-25 July, Montpellier, France

Tsagkarakou A, Ilias A, Grispou M, Nikou D, Morou E, and Vontas J. Pyrethroid resistance levels and mechanisms in Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) from Greece, EURAAC 2008, 21-25 July, Montpellier, France

Roditakis E., Kleidoniari J., Couzin I.D., Tsagkarakou A. and Roditakis N.E. Studies on Bemisia tabaci behavior using an automated tracking system, 3rd European Whitefly Symposium, Aguadulce (Roquetas de Mar, Almería), Spain, 2008.

Roditakis E, Tsagkarakou A, and Vontas J. Exploring the role of spiromesifen in insecticide resistance management of Bemisia tabaci biotype Q populations from Crete. The third European Whitefly Symposium October 20th – 24st, 2008 Aguadulce, Almeria, Spain

Vontas J, Roditakis E, Nauen R, Morin S, and Tsagkarakou A. Molecular tools for improving insecticide resistance management in the whitefly Bemisia tabaci (Homoptera: Aleyrodidae) 2008 South Africa,XXIIIInternational Congress of Entomology

Morin S., Karunker I., Alon M.,  Laor E., Benting J., Nauen R., Lueke B., Ponge T., Roditakis E., Vontas J., Gorman K., Denholm I. Metabolic resistance to synthetic insecticides in the B and Q biotypes of Bemisia tabaci (Hemiptera: Aleyrodidae)2008 South Africa, XXIII International Congress of Entomology

TsagkarakouA., TsigenopoulosC., GormanK., Kristoffersen J. B., LagnelJ., BedfordI.A. (2006). Biotype Monitoring and Genetic Relationships of Bemisia tabaci in Greece: Mitochondrial DNA and Microsatellite Polymoprhism, 4th International Bemisia Workshop, 3-6 December, Florida, USA

Roditakis E., Roditakis N. E., Grispou M., Vontas J., Tsagkarakou A. (2006). Imidacloprid Resistance ofBemisia tabaci in Crete, Greece, 4th International Bemisia Workshop, 3-6 December, Florida, USA

Roditakis E., Tsagkarakou A., Roditakis N. E, Vontas J. (2006). Pyrethroid resistance mechanisms in Bemisia tabaci from from Crete. 11th IUPAC International Congress of Pesticide Chemistry, Kobe, Japan

Tsagkarakou A., Bedford I., Roditakis E, Avgelis A., Roditakis N. 2003. Population structure in Bemisia tabaci from Greece (Hemiptera: Aleyrodidae) based on microsatellite markers. 3rd International Bemisia Workshop, 17-20 March, Barcelona.

Roditakis E, Tsagkarakou A., Roditakis N. 2003. Monitoring insecticide resistance of Bemisia tabaci (Hemiptera : Aleyrodidae) in Crete. 3rd International Bemisia Workshop, 17-20 March, Barcelona.

Tsagkarakou A., Roditakis Ν. 2002. Genetic characterization of Bemisia tabaci (Hemiptera: Aleyrodidae) by microsatellite markers 7th European Congress of Entomology, 7-13 October, Thessaloniki.

 

Εθνικά Συνέδρια

 

Α.Τσαγκαράκου, Kristoffersen JB, Γρίσπου M, Δοκιανάκης E, Μπούρτζης K Γενετική δομή του αλευρώδη του καπνού Bemisia tabaci (Homoptera: Aleyrodidae) και παρουσία ενδοσυμβιωτικών βακτηρίων σε ελληνικούς πληθυσμούς 13ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, 3-6 Νοεμβρίου 2009 Αλεξανδρούπολη. Pp 173

Α. Τσαγκαράκου, Ε. Μόρου, Α. Ηλίας, Μ. Γρίσπου  Γ. Βόντας (2009) Μοριακός χαρακτηρισμός των πρωτεïνών στόχων και ταυτοποίηση μεταλλαγών που σχετίζονται με την ανθεκτικότητα του Tetranychus urticae(Acari: Tetranychidae) σε πυρεθρινοειδή και οργανοφωσφωρικά εντομοκτόνα 13ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, 3-6 Νοεμβρίου 2009 Αλεξανδρούπολη. Pp363

Ροδιτάκης Ε, Bόντας Ι, Α. Τσαγκαράκου Μελέτη για τον πιθανό ρόλο του spiromesifen στη διαχείριση της  ανθεκτικότητας του Αλευρώδη του καπνούBemisa tabaci (Homoptera: Aleurodidae) 13ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, 3-6 Νοεμβρίου 2009 Αλεξανδρούπολη. Pp350

Μώρου Ε, Ροδιτάκης Ε, Τσαγκαράκου Α., PainM, Morin, και Βόντας Ι Μοριακός χαρακτηρισμός της ανθεκτικότητας του αλευρώδη Bemisia tabaci στα νεονικοτινοειδή εντομοκτόνα 13ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, 3-6 Νοεμβρίου 2009 Αλεξανδρούπολη. Pp352

Β.Α. Βασιλείου, Μ. Εμμανουηλίδου, P. Pietrantonio Α. Τσαγκαράκου, Γ. Βόντας και Ε. Ροδιτάκης Διερεύνηση της ανθεκτικότητας του αλευρώδη του καπνού Bemisia tabaci (Gennadius) (Hemiptera: Aleyrodidae) στις διάφορες ομάδες εντομοκτόνων στην Κύπρο 13ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, 3-6 Νοεμβρίου 2009 Αλεξανδρούπολη. Pp354

Μώρου, Ε., Καπανταιδάκη Δ., Χρυσαργυρης Α., Ρηγα, Μ., Γρίσπου Μ., Βαρίκου Κ., Κατσικογιάννης Γ., Καλαϊτζάκη Α., Πιττίκα Ε., Σιδηρόπουλος Ν., Καρανταράκη Ε., Βιτινιώτου Α., Σιμιγλου Κ., Γιλπάθη Δ., Ροδιτάκης Ε. και Βόντας. Γ. (2009) Παρακολούθηση της ανθεκτικότητας του δάκου της ελιάς Bactrocera oleae (Diptera: Tephritidae) στα εντομοκτόνα, με χρήσης κλασικών βιοδοκιμών και μοριακών διαγνωστικών μεθόδων. 13ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, 3 – 6 Νοεμβρίου, Αλεξανδρούπολη

Ροδιτάκης Ε., Κοντοδήμας Δ., Παπαχρήστος Δ., Παρασκευόπουλος Α. και Ροδιτάκης Ν. (2009) Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiιdae): υφιστάμενη κατάσταση του υπονομευτή της τομάτας στην Ελλάδα. 13ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, 3 – 6 Νοεμβρίου, Αλεξανδρούπολη

Ροδιτάκης Ε., Γρίσπου Μ., Αραμπατζόγλου Α., Λεβεντάκη Ε., Καμπουράκης Ε., Κολλάρος Δ. και Καπετανάκης Ε. (2009) Μελέτη της βιοποικιλότητας της ιπτάμενης εντομοπανίδας σε ελαιώνες συμβατικής και βιολογικής καλλιέργειας. 13ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, 3 – 6 Νοεμβρίου, Αλεξανδρούπολη

Βόντας Γ., Ροδιτάκης Ε., Νίκου Δ., Μώρου Ε., Ηλίας Α., Καναβάκη Ο., και Αναστασία Τσαγκαράκου  (2008) Χαρακτηρισμός και μοριακή διάγνωση μηχανισμών ανθεκτικότητας στα εντομοκτόνα. Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας (ΕΕΒΜΒ), Θεσσαλονίκη

Μπιρουράκη Α., Ε. Δέτση Μ. Χαλκιαδάκη, Μ. Τσεχελίδου, Μ. Γρίσπου, Α. Ηλίας, Α. Παρασκευόπουλος, Α. Τσαγκαράκου (2007) Επίπεδα ανθεκτικότητας σε ακαρεοκτόνα σκευάσματα πληθυσμών του Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) από την Κρήτη και την Πελοπόννησο. 12ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο,13 – 16 Νοεμβρίου Λάρνακα, Κύπρος. pp. 403.

Τσαγκαράκου Α., Α. Ηλίας, Ε. Μόρου Μ. Γρίσπου, Γ. Παπαδούλης, Γ. Βόντας (2007)  Διερεύνηση των επιπέδων και των μηχανισμών ανθεκτικότητας του Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) στο bifenthrin Εντομολογικό Συνέδριο,13 – 16 Νοεμβρίου Λάρνακα, Κύπρος. pp. 379.

Τσαγκαράκου Α. και Ε. Ροδιτάκης (2007) Tetranychus evansi Baker και Pritchard (Acari: Tetranychidae): μια νέα απειλή για την καλλιέργεια των σολανωδών στην Μεσόγειο. 12ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο,13 – 16 Νοεμβρίου Λάρνακα, Κύπρος. pp. 228.

Τσαγκαράκου Α., Δ. Νίκου, Ε. Ροδιτάκης και Ι. Βόντας (2007) Ανάπτυξη μοριακών δοκιμών για την ανίχνευση ανθεκτικών γονοτύπων του Bemisia tabaci (Homoptera: Aleyrodidae) στα πυρεθροειδή και οργανοφωσφορικά εντομοκτόνα. 12ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο,13 – 16 Νοεμβρίου Λάρνακα, Κύπρος. pp. 140

Ροδιτάκης Ε., Ι. Βόντας, Ε. Μόρου, Μ. Γρίσπου, Ν. Ροδιτάκης και Α. Τσαγκαράκου (2007) Ανθεκτικότητα του Bemisia tabaci (Homoptera: Aleyrodidae) σε εντομοκτόνα - μια εκτεταμένη μελέτη στην περιοχή της Κρήτης. 12ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο,13 – 16 Νοεμβρίου Λάρνακα, Κύπρος. pp. 384.

Βόντας Ι., Ε. Ροδιτάκης, Δ. Νίκου, Ε. Μώρου, Ι. Μαργαριτόπουλος, Γ. Σκάβδης και Α. Τσαγκαράκου (2007) Χαρακτηρισμός και μοριακή διάγνωση μηχανισμών ανθεκτικότητας σε εντομοκτόνα. 12ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο,13 – 16 Νοεμβρίου Λάρνακα, Κύπρος. pp. 381.

Ροδιτάκης Ν., Ν. Ραγκούσης, Μ. Γρίσπου, Ε. Ροδιτάκης και Α. Τσαγκαράκου (2007) Αξιολόγηση φερομονικών σκευασμάτων για το σκαθάρι των φοινικοειδών Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (Coleoptera: Rhynchophoridae).12ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο,13 – 16 Νοεμβρίου Λάρνακα, Κύπρος. pp. 313.

Ροδιτάκης Ε., Α. Τσαγκαράκου και Ν. Ροδιτάκης (2007) Εκτεταμένες προσβολές από τη Μύγα της Μεσογείου Ceratitis capitata (Diptera: Tephritidae) σε επιτραπέζια σταφύλια στο Ν. Ηρακλείου. 12ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο,13 – 16 Νοεμβρίου Λάρνακα, Κύπρος. pp. 297.

Ροδιτάκης Ε. , Μ. Φραγκιαδάκη, Ε. Καμπουράκης και Δ. Κολλάρος (2007) Μελέτη της βιοποικιλότητας της εναέριας εντομοπανίδας σε αμπελώνες με διαφορετικά συστήματα καλλιέργειας. 12ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο,13 – 16 Νοεμβρίου Λάρνακα, Κύπρος. pp. 217

Ροδιτάκης Ν.Ε. και Ε. Ροδιτάκης (2007) Εποχιακή διακύμανση των γενικών αρπακτικών Αnthocoridae του γένους Oriussp. στα φυτά της άγριας χλωρίδας της Κρήτης Thymelea hirsuta, Satureja thymbra και Echium angustifolium. 12ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο,13 – 16 Νοεμβρίου Λάρνακα, Κύπρος. pp. 200.

Ροδιτάκης Ε. , Μ. Φραγκιαδάκη, Ε. Καμπουράκης και Δ. Κολλάρος (2007) Μελέτη της βιοποικιλότητας της εναέριας εντομοπανίδας σε αμπελώνες με διαφορετικά συστήματα καλλιέργειας. 12ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο,13 – 16 Νοεμβρίου Λάρνακα, Κύπρος. pp. 217.

Α. Τσαγκαράκου, K. Τσιγγενόπουλος και Ν.Ε. Ροδιτάκης (2005) Βιότυποι και γενετική ποικιλότητα του αλευρώδη Bemisia tabaci (Hemiptera: Aleyrodidae) από την Ελλάδα: μιτοχονδριακό DNA και μικροδορυφόροι. 11ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο,11 – 14 Οκτωβρίου Καρδίτσα (Λίμνη Ν. Πλαστήρα).

Ροδιτάκης Ε., Α. Τσαγκαράκου, Ν.Ε. Ροδιτάκης και Γ. Βόντας (2005) Διερεύνηση των μηχανισμών ανθεκτικότητας του Bemisia tabaci (Homoptera: Aleyrodidae) στο a-cypermethrin. 11ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο,11 – 14 Οκτωβρίου Καρδίτσα (Λίμνη Ν. Πλαστήρα)

Ροδιτάκης Ε., Ν.Ε. Ροδιτάκης και Α. Αυγελής (2005) Επίδραση φωτοεκλεκτικού φύλλου κάλυψης θερμοκηπίων με φίλτρο UV στη μετάδοση της ίωσης ΤΥLCV από τον αλευρώδη του καπνού Bemisia tabaci 11ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο,11 – 14 Οκτωβρίου Καρδίτσα (Λίμνη Ν. Πλαστήρα). pp. 111

Α. Τσαγκαράκου, Ν. Ροδιτάκης και Α. Αυγελής, 2003. Μελέτη της γενετικής δομής και χαρακτηρισμός των βιοτύπων του αλευρώδη Bemisia tabaci (Hemiptera: Aleyrodidae) χρησιμοποιώντας μικροδορυφόρους. 10Ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, 4-7 Νοεμβρίου, Ηράκλειο.

Ροδιτάκης Ε. Μαυράκης Ν. Ροδιτάκης Ν.Ε. (2003) Βιοοικολογία των θριπών στα αμπέλια του Νομού Ηρακλείου. 10ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, 4-7 Νοεμβρίου, Ηράκλειο. pp. 34

Ροδιτάκης Ε., Ροδιτάκης Ν.Ε., Γιαννιός Ν., Αυγελής Α. και Τσαγκαράκου Α., 2003. Ανθεκτικότητα του αλευρώδη του καπνού Bemisia tabaci στα εντομοκτόνα. 10ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, 4-7 Νοεμβρίου, Ηράκλειο.

Ροδιτάκης Ν.Ε. και Ροδιτάκης Ε. (2003) Ξενιστές της ευδεμίδας της αμπέλου, LobesiabotranaDen. & Schiff(Lepidoptera: Tortricidae) στην Κρήτη. 10ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, 4-7 Νοεμβρίου, Ηράκλειο. pp. 37

Γκούμας Δ., Τσαγκαράκου A., Σπλήνη Σ. 2002. Ασθένεια του βακτηριακού καψίματος της αγγινάρας που προκαλείται από το Xanthomonas cynarae. 11th Εθνικό Φυτοπαθολογικό Συνέδριο, 1-4 Οκτωβρίου, Πρέβεζα

Ε. Στρατιδάκη, Ν. Κουντουράκης, Ε. Ροδιτάκης, Α. Τσαγκαράκου, 2002. Microsatellite genotyping in the insect Bemisia tabaci (Hemiptera Aleyrodidae) using a 48-capillary array electrophoresis system. 54ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας,, 25-27 Οκτωβρίου, Ιωάννινα.

 

 

 

Αντικείμενο και στόχοι Εργαστηρίου                Προσωπικό Εργαστηρίου        

Υποδομές Εργαστηρίου          Ερευνητικά Προγράμματα           Δημοσιεύσεις

Λοιπές Δραστηριότητες          Φωτογραφικό Υλικό