• Ελληνικά
  • English
Τετάρτη, 30.11.2022

ΔΙΟΙΚΗΣΗ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

Διευθύντρια:             Δρ. Αναστασία Τσαγκαράκου

                                         Τακτική Ερευνήτρια

Αναπληρωτής

Διευθυντής:             Δρ. Εμμανουήλ  Τζωρτζακάκης

                                       Τακτικός Ερευνητής

Γραμματεία      

 Υπεύθυνη:                Αργυρώ Ε. Πηρουνάκη-Σαβουϊδάκη

                                               Χειρίστρια Η/Υ

                                          Αορίστου χρόνου, ΔΕ

  

Λογιστήριο

Υπεύθυνος:               Γεώργιος Μ. Σταυρακάκης              

                                            Λογιστής

                                    Αορίστου χρόνου, ΠΕ