• Ελληνικά
  • English
Τετάρτη, 30.11.2022

ΔΙΟΙΚΗΣΗ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Διευθύντρια :           Δρ. Αναστασία Τσαγκαράκου

                                       Τακτική Ερευνήτρια

Αναπληρωτής

Διευθυντής :           Δρ.  Εμμανουήλ  Τζωρτζακάκης

                                      Τακτικός Ερευνητής

               

Λογιστήριο

Διαχειρίστρια:            Μαρία Κ. Παπαχατζάκη

                                        Διοικητικός

                                 Αορίστου χρόνου, ΔΕ

 

Προσωπικό

Υποστήριξης:          Μαρία Γραμματικάκη

                                   Εργατοτεχνίτρια

                               Αορίστου χρόνου, ΔΕ

 

                               Σταύρος Γραμματικάκης

                                      Εργατοτεχνίτης

                                  Αορίστου χρόνου, ΔΕ