• Ελληνικά
 • English
Τετάρτη, 30.11.2022

Ερευνητικά προγράμματα Εργ. Βιοτεχνολογίας Υποστρωμάτων -Γεωργικής Μικροβιολογίας - Εδαφολογίας

 

 • Παρασκευή και αξιολόγηση οργανοχουμικών εδαφοβελτιωτικών και υποστρωμάτων από ντόπια οργανικά υπολείμματα (1981-1984).
 • Αξιοποίηση των υγρών αποβλήτων των ελαιουργίων (1983-1984).

 • Παρασκευής οργανοχουμικών υλικών (λιπασμάτων, φυτοχωμάτων κλπ από φύλλα ελιάς σε ανάμειξη η χωρίς ανάμειξη με άλλα φυτικά υπολείμματα και αξιολόγηση των στο Ινστιτούτο Αμπέλου, Λαχανοκομίας και Ανθοκομίας Ηρακλείου. Έναρξη προγράμματος Νοέμβρη 1984.

 • Παρασκευή και αξιολόγηση υγρών οργανοχουμικών παρασκευασμάτων με υψηλή βιολογική ενεργότητα στη θρέψη και ανάπτυξη των φυτών. ΠΕΠ Κρήτης 94-99 .

 • Μελέτη επίδρασης περιβαλλοντικών παραγόντων στη μορφογένεση εδώδιμων μυκήτων και δυνατότητα της καλλιέργειας τους για παραγωγή μανιταριών με αξιοποίηση εγχώριων γεωργικών υπολειμμάτων Καταγραφή της Ελληνικής μυκοχλωρίδας με ιδιαίτερη έμφαση τη μοριακή ταυτοποίηση και στη εμπορική αξιοποίηση των αυτοφυών εδώδιμων μανιταριών (1997-1999).

 • Ολοκληρωμένη Διαχείριση Οργανικών Υπολειμμάτων και Αποβλήτων (Αστικών και Αγροτικών) με Έμφαση στην Χρήση των Προιόντων(1998-2001).

 • Κομποστοποίηση υπολειμμάτων και ιλύος. Δοκιμαστική Κομποστοποίηση κοπριάς Creta Farm (2000-01).

 • Κομποστοποίηση υπολειμμάτων και ιλύος. Δοκιμαστική Κομποστοποίηση Υπολειμμάτων θερμοκηπίων Ιεράπετρας (2000-01).

 • ΠΑΒΕ ιλύος βιολογικού καθαρισμού Ηρακλείου2000-01.

 • Ερευνητική-επιδεικτική καλλιέργεια των ειδών Πρωτέα στη περιοχή Λασιθίου 2003-07.

 • GLRT-2000-01458 Quality of Life and Management of Living Resources της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο Recycling Horticultural Wastes to Produce Pathogen Suppressant Composts for Sustainable Vegetable Crop Production 2002-2005.

 • Βελτίωση γενετικού υλικού και τεχνικών καλλιέργειας κηπευτικών και αμπέλου.

 

 

Αντικείμενο και στόχοι Εργαστηρίου                  Προσωπικό Εργαστηρίου

Ερευνητικά προγράμματα                                        Δημοσιεύσεις          

Λοιπές Δραστηριότητες