• Ελληνικά
 • English
Τετάρτη, 30.11.2022

Ερευνητικά προγράμματα Εργ. Βιοτεχνολογίας Φυτών & Γενωμικών Πόρων

 • Ερευνητικά προγράμματα (μετά τo έτος 2002) με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Υπεύθυνο του Εργαστηρίου
 1. Νέα υποκείμενα εσπεριδοειδών: Μικροπολλαπλασιασμός, μοριακή-γενετική ταυτοποίηση και αξιολόγηση τους σε βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες.

 

Έναρξη-Λήξη

:

2007 – 2009

Φορέας Χρηματοδότησης / Πρόσκληση

:

Κυπριακή Δημοκρατία / Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας –Δέσμες 2005

Κωδικός / Ακρωνύμιο

:

ΑΕΙΦΟ 0506/02 / ΕΣΠΕΡΥΠΟ

Συντονιστής προγράμματος

:

Α. Γεωργίου (Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών Κύπρου, ΙΓΕ)

Ομάδα υποστήριξης

:

Γ. Βλαχάκης

Συνολικός Προϋπολογισμός

:

213.139,85

Προϋπολογισμός ΕΒΦ

:

30.881,03 €

 

 1. Περιφερειακός Πόλος Καινοτομίας Κρήτης (ΠΠΚΚ) - Θεματική Προτεραιότητα: Βιοτεχνολογία - Τίτλος Ενέργειας: «Ολοκληρωμένο σύστημα ταυτοποίησης, ελέγχου και προώθησης ελαιολάδου»

 

Έναρξη-Λήξη:

:

2006 - 2008

Φορέας Χρηματοδότησης / Πρόσκληση:

:

Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) / Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε Τομείς Προτεραιότητας σε Επίπεδο Περιφέρειας

Κωδικός / Ακρωνύμιο:

:

11ΠΠΚ06 / i4crete - Ενέργεια Α8

Συντονιστής προγράμματος

:

Ε. Χρηστάκη (Επιμελητήριο Ηρακλείου)

Ομάδα υποστήριξης:

:

Μ. Πικράκη

Συνολικός Προϋπολογισμός

:

291.325,4 € (Δημόσια & Ιδιωτική Δαπάνη)

Προϋπολογισμός ΕΒΦ

:

29.134 € (Δημόσια Δαπάνη)

 

 1. Μοριακή ταυτοποίηση πολλαπλασιαστικού υλικού αγγουριάς για ενίσχυση των εμπορικών χαρακτηριστικών του και για διασφαλισμένη απελευθέρωσή του στην αγορά

 

Έναρξη-Λήξη:

:

2006 - 2007

Φορέας Χρηματοδότησης / Πρόσκληση:

:

Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) / Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» (EΠΑΝ) - Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2005

Κωδικός / Ακρωνύμιο:

:

05 ΠΑΒ 061 /

Συντονιστής προγράμματος

:

Ι. Εγγλεζάκης Μονοπρόσωπη

Ομάδα υποστήριξης:

:

Μ. Πικράκη

Συνολικός Προϋπολογισμός

:

159.044 (Δημόσια & Ιδιωτική Δαπάνη)

Προϋπολογισμός ΕΒΦ

:

45.444  (Δημόσια Δαπάνη)

 

 1. Utilisation du cyprès dans la sauvegarde de l’économie rurale, de l’environnement et du paysage méditerranéen: prévention et gestion des risques naturels.

            http://www.arsia.toscana.it/filfor/medcypre/medcypre-eng.htm

 

Έναρξη-Λήξη:

:

2006 – 2007

Φορέας Χρηματοδότησης / Πρόσκληση:

:

INTERREG III B, Méditerranée occidentale (MedOcc) /

Κωδικός / Ακρωνύμιο:

:

2004-04-4.3-I-015 / MedCypre

Συντονιστής προγράμματος

:

Dr P. Raddi (CNR / Ιταλία)

Ομάδα υποστήριξης:

:

Δ. Γιακουμάκης, Σ. Κρεωνά

Συνολικός Προϋπολογισμός

:

1.100.00

Προϋπολογισμός ΕΒΦ

:

130,000

 

 1. Les cyprès et leur polyvalence dans la réhabilitation de l’environnement et du paysage méditerranéen. INTERREG III B

    

 

Έναρξη-Λήξη:

:

2003– 2004

Φορέας Χρηματοδότησης / Πρόσκληση:

:

INTERREG III B, Méditerranée occidentale (MedOcc) /

Κωδικός / Ακρωνύμιο:

:

2002-02-4. 1-I-039 / MedCypre

Συντονιστής προγράμματος

:

Dr P. Raddi (CNR / Ιταλία)

Ομάδα υποστήριξης:

:

 

Συνολικός Προϋπολογισμός

:

 

Προϋπολογισμός ΕΒΦ

:

8,500 € (Υπεργολαβία)

 

 1. Μοριακή ταυτοποίηση του ενδημικού αειθαλούς πλατάνου της Κρήτης (Platanus orientalis var. cretica) και διαφοροποίηση του από τον κοινό πλάτανο (Platanus orientalis)

 

Έναρξη-Λήξη:

:

2002 - 2004

Φορέας Χρηματοδότησης / Πρόσκληση:

:

British Council Partnerships in Natural Resources.

Κωδικός / Ακρωνύμιο:

:

Contract no ATH/882/2 NAGREF

Συντονιστής προγράμματος

:

 

Ομάδα υποστήριξης:

:

 

Συνολικός Προϋπολογισμός

:

 

Προϋπολογισμός ΕΒΦ

:

5.000 €

 

 1. Συνοδό μέτρο ‘Genomics and forest tree stress tolerance short course’

 

Έναρξη-Λήξη:

:

2001-2002

Φορέας Χρηματοδότησης / Πρόσκληση:

:

Directoire General – Research & Technological Development / Accompanying Measure

Κωδικός / Ακρωνύμιο:

:

QLΚ5–CT–2001–30246 / GeneForStress

Συντονιστής προγράμματος

:

Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ)

Ομάδα υποστήριξης:

:

ΜΑΙΧ

Συνολικός Προϋπολογισμός

:

87,000 €

Προϋπολογισμός ΕΒΦ

:

 

 

 1. Επιχορήγηση νέου Ερευνητή

 

Έναρξη-Λήξη:

:

2001 - 2002

Φορέας Χρηματοδότησης / Πρόσκληση:

:

ΕΘΙΑΓΕ

Κωδικός / Ακρωνύμιο:

:

 

Συντονιστής προγράμματος

:

 

Ομάδα υποστήριξης:

:

 

Συνολικός Προϋπολογισμός

:

 

Προϋπολογισμός ΕΒΦ

:

3.818 €

 • Ερευνητικά προγράμματα (μετά τo έτος 2002) με τον Υπεύθυνο του Εργαστηρίου να συμμετέχει ως Μέλος Επιστημονικής Ομάδας

 

 1. Περιφερειακός Πόλος Καινοτομίας Κρήτης (ΠΠΚΚ) - Θεματική Προτεραιότητα: Βιοτεχνολογία - Τίτλος Ενέργειας: «Κρητικός Αμπελώνας

 

Έναρξη-Λήξη

:

2006 - 2008

Φορέας Χρηματοδότησης / Πρόσκληση

:

Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) / Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε Τομείς Προτεραιότητας σε Επίπεδο Περιφέρειας

Κωδικός / Ακρωνύμιο

:

11ΠΠΚ06 / i4crete - Ενέργεια Α7

Συντονιστής προγράμματος

:

Καραπιδάκης Γ. (Επιμελητήριο Ηρακλείου)

Ομάδα υποστήριξης

:

 

Συνολικός Προϋπολογισμός

:

450.939,15 € (Δημόσια & Ιδιωτική Δαπάνη)

Προϋπολογισμός ΕΒΦ

:

24.000 € (Δημόσια Δαπάνη)

 

 1. Ανάδειξη καινοτόμων ερευνητικών αποτελεσμάτων / Κρήτη Καινοτόμος Περιφέρεια – Περιφερειακό Δίκτυο Τεχνολογικής Προσφοράς

 

Έναρξη-Λήξη

:

2004 - 2005

Φορέας Χρηματοδότησης / Πρόσκληση

:

Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) /

Κωδικός / Ακρωνύμιο:

:

(CRINNO-RENTS)

Συντονιστής προγράμματος

:

Α. Σαϊτάκης (Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης)

Ομάδα υποστήριξης

:

 

Συνολικός Προϋπολογισμός

:

 

Προϋπολογισμός ΕΒΦ

:

 

 

 1. Γενετική Παραλλακτικότητα απομονώσεων του μύκητα Fusarium oxysporum από την πεπονιά και ταυτοποίηση των μεταλλάξεων παθογένειας με ενθετική μεταλλαξογένεση.

 

Έναρξη-Λήξη

:

2003 -2005

Φορέας Χρηματοδότησης / Πρόσκληση

:

Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΓ)/ Διακρατική Συνεργασία Ελλάς Κίνας

Κωδικός / Ακρωνύμιο

:

 

Συντονιστής προγράμματος

:

Δ. Ι. Βακαλουνάκης (ΕΘΙΑΓΕ / Ινστιτούτο Προστασίας Φυτών Ηρακλείου)

Ομάδα υποστήριξης

:

 

Συνολικός Προϋπολογισμός

:

11.700 €

Προϋπολογισμός ΕΒΦ

:

 

 

 

 

Αντικείμενο και στόχοι Εργαστηρίου                Προσωπικό Εργαστηρίου        

Υποδομές Εργαστηρίου          Ερευνητικά Προγράμματα           Δημοσιεύσεις  

Λοιπές Δραστηριότητες          Φωτογραφικό Υλικό                     Έντυπο Υλικό