• Ελληνικά
 • English
Τετάρτη, 30.11.2022

Ερευνητικά προγράμματα Εργ. Συστημάτων Οικολογικής Παραγωγής

 

  Συμμετοχή ως συντονιστής εθνικού επιπέδου ή επιστημονικός υπεύθυνος ή μέλος ερευνητικής ομάδας στα ακόλουθα ερευνητικά έργα.

 

α) Χρηματοδοτηθέντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση

 • Ethical Traceability and Informed Choice in Food Ethical Issues (SAS6-CT-2003-510235).
 • Rural Survival Strategies in Central Eastern Europe as a Design Base for Sustainable Agriculture (FAIR QLK5 – CT – 2000 – 30046).
 • Environmental impact of olive oil production in the European Union: practical options for the improvement of the environmental impact (Β4-3040/98/00079/MAR/D1).
 • Organic inputs evaluation (QLK5-CT-2002-02565).

 

β) Χρηματοδοτηθέντα από εθνικούς φορείς

 • Αγρονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συστημάτων βιολογικής γεωργίας στην Ρουμανία και την Ελλάδα. Ανάπτυξη πρωτότυπων τεχνολογιών για την βελτίωση των συστημάτων βιολογικής παραγωγής, χρηματοδότηση ΓΓET.
 • Ecological prototyping of mountainous agriculture in Crete and Wales with the use of indicators to assess the agronomic, ecological, social and economic sustainability of different forms of mountainous agriculture, χρηματοδότηση ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε– Βρετανικού Συμβουλίου.
 • Βιοκαλιέργεια αρωματικών φυτών θρύμπας και ρίγανης", χρηματοδότησης ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.
 • Βελτιστοποίηση εισροών φυτοπροστασίας και θρέψης σε καλλιεργητικά προγράμματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Παραγωγής και Βιολογικής Γεωργίας, χρηματοδότηση ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Ι.
 • Συγκριτική μελέτη συστημάτων παραγωγής χρήσης φιλοπεριβαλλοντικών και συμβατικών καλλιεργητικών μεθόδων.  Εκτίμηση αγροοικολογικών και οικονομικών επιπτώσεων,  χρηματοδότηση ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ.
 • Ανάπτυξη Δικτύου Ανταλλαγής Πληροφοριών Έρευνας & Εφαρμογών της Βιολογικής Γεωργίας, χρηματοδότηση ΓΓET.
 • Τελειοποίηση της διαδικασίας παραγωγής σταφίδας φυσικής ξήρανσης, χρηματοδότηση στα πλαίσια του προγράμματος COMPROMI 

 

 

 

 

Αντικείμενο και στόχοι Εργαστηρίου                Προσωπικό Εργαστηρίου        

Υποδομές Εργαστηρίου          Ερευνητικά Προγράμματα           Δημοσιεύσεις  

Φωτογραφικό Υλικό