• Ελληνικά
  • English
Τετάρτη, 30.11.2022

Ερευνητικά προγράμματα Εργ. Φυτικής Ιολογίας

    Το Εργαστήριο συμμετέχει ως Συνεργαζόμενος Φορέας (ΣΦ) και ως κύριος Φορέας σε αρκετά ερευνητικά έργα μεταξύ των οποίων είναι:

 

- "Integrated and biological control of the soil borne diseases οn vegetables in plastic houses", Contract No 1112/1986, CEE (100.000 ΕCU).

 

- STRIDE HELLAS No 143/1991 "Ολοκληρωμένη καταπολέμηση αφίδων και αφιδομεταδιδόμενων ιών με έμφαση σε βιοτεχνολογικές μεθόδους" (ΣΦ - 113.612 ECU).

 

- ΕΠΕΤ ΙΙ Νο 453/1995 "Ολοκληρωμένη καταπολέμηση αφίδων και αφιδομετα-διδόμενων ιών με χρήση βιοτεχνολογικών μεθόδων και συστημάτων τηλεματικής για ανάπτυξη συστήματος φυτοπροστασίας καλλιεργειών και παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού υψηλής ποιότητας" (ΣΦ -113.200 ECU).

 

- ΠΕΠ Κρήτης/1996 "Βελτίωση ποιότητας εμπορικής και σποροπαραγωγικής καλλιέργειας πατάτας στο Οροπέδιο Λασιθίου με αξιοποίηση βιοτεχνολογικών μεθόδων για ανάπτυξη συστήματος φυτοπροστασίας φιλικού στο περιβάλλον και δημιουργίας υγιούς και ανθεκτικού πολλαπλασιαστικού υλικού" (35.000.000 δρχ).

 

- ΔΗΜΗΤΡΑ 95 Ι/6-Ι/8 "Βελτίωση της ποιότητας των αμπελο-οινικών προϊόντων των νήσων Λήμνου και Πάρου διαμέσου του φυτοϋγειονομικού ελέγχου, του πολλαπλα- σιαστικού υλικού, της καταγραφής των εκφυλιστικών ασθενειών και της ολοκλη- ρωμένης καταπολέμησης" (33.000.000 δρχ).

 

- "Βελτίωση ποιότητας ποικιλίας Μοσχάτο Σάμου". 1994 Εργο χρηματοδοτούμενο από Ενωση Οινοποιητικών Συν/σμών Σάμου (30.000.000 δρχ).

 

- Interreg II "Βελτίωση γενετικού υλικού αμπέλου Κρήτης, Λήμνου, Σάμου και Ζίτσας" 1998, Υπόδραση 1β (IΕργαστηριακός ιολογικός έλεγχος κλώνων αμπέλου) (ΣΦ - 43.000.000 δρχ).

 

- Πρόγραμμα Συνχρηματοδοτήσεων "Βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων οίνων και εγκατάσταση μητρικής φυτείας εμβολιοληψίας αμπέλου στην Πάρο", 1996, Νο 149 (2.800.000 δρχ).

 

- ΕΠΕΤ ΙΙ, ΒΙ/ 1998 "Βελτίωση της ποιότητας και μείωση του κόστους παραγωγής ελληνικού πατατόσπορου με χρήση καινοτομικών βιοτεχνολογικών μεθόδων παραγωγής, πιστοποίησης και δημιουργίας νέων γενότυπων πατάτας" Νο 38, (ΣΦ - 8.600.000 δρχ).

 

- ΠΑΒΕ 1999 Νο 434, "Παραγωγή βασικού υλικού ποικιλιών αμπέλου (Vitis vinifera) που πιθανώς συμμετέχουν στην παραγωγή του οίνου Μαλβαζία", (ΣΦ -2.000.000 δρχ).

 

- "Αντιμετώπιση των ιολογικών ασθενειών της ντομάτας στις περιοχές καλλιέργειας του Νομού Λασιθίου" Σύμβαση Εργου με Ν.Α. Λασιθίου 2002-2004, (95.540 ).

 

- “Αντιμετώπιση ιολογικών ασθενειών στις καλλιέργειες ντομάτας του Νομού Ηρακλείου”. Σύμβαση Εργου με Ν.Α. Ηρακλείου 2002, (20.540 €).

 

- “Αξιολόγηση μεθοδολογιών εμβολιασμού και ανεκτικού υβριδίου ντομάτας έναντι του TYLCV στο εργαστήριο και σε συνθήκες θερμοκηπίου στη νότια Κρήτη” Σύμβαση Εργου με ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ Α.Ε., 2003-2004, (17.464 €).

 

- “Αξιολόγηση ανεκτικών υβριδίων ντομάτας έναντι του TYLCV στο εργαστήριο και σε συνθήκες θερμοκηπίου στη νότια Κρήτη” Σύμβαση Εργου με ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ, VETERIN ΑΕΒΕ, ΓΕΩΓΟΝΙΑ ΑΕΒΕ, ΦΥΤΡΟ ΣΠΟΡΟΙ Α.Ε. & ΥΒΡΙΔΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ, 2003-2004, (18.172 €).

 

- “Ιολογικός έλεγχος σπορομερίδων τοπικών ποικιλιών λαχανοκομικών Θήρας” Σύμβαση Εργου με Ενωση Συνεταιρισμών Θηραϊκών Προϊόντων 2003-2004, (1.180 €).

 

- “Αντιμετώπιση ιολογικών ασθενειών στις καλλιέργειες ντομάτας του Νομού Ηρακλείου”. Σύμβαση Εργου με Ν.Α. Ηρακλείου 2003, (30.000 €).

 

- “Βελτίωση του πολλαπλασιαστικού υλικού αμπέλου διαμέσου του εργαστηριακού ιολογικού ελέγχου μητρικών πρέμνων εμβολιοληψίας συνιστώμενων ποικιλιών οιναμπέλων για το Νομό Ηρακλείου”. Σύμβαση Εργου με Ν.Α. Ηρακλείου 2004, (21.000 €).

 

- “Αντιμετώπιση ιολογικών ασθενειών στις καλλιέργειες ντομάτας του Νομού Ηρακλείου”. Σύμβαση Εργου με Ν.Α. Ηρακλείου 2004, (25.000 €).

 

- “Διατήρηση και αξιολόγηση αυτόχθονων οινοποιήσιμων ποικιλιών Πάρου και Αντιπάρου με δημιουργία πιλοτικού αμπελώνα” Σύμβαση Εργου με Ν.Α. Κυκλάδων, 2009-2013. (ΣΦ 65.450 €)

 

 

 

Αντικείμενο και στόχοι Εργαστηρίου                Προσωπικό Εργαστηρίου        

Υποδομές Εργαστηρίου          Ερευνητικά Προγράμματα           Δημοσιεύσεις