• Ελληνικά
  • English
Τετάρτη, 30.11.2022

Ερευνητικά προγράμματα Εργ. Νηματωδολογίας

Συνολικά 12 από τα οποία τα 8 ανταγωνιστικά. Τα συγκεκριμένα έργα είχαν  συνολική εισροή 440.000 € στο ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.

Στα 8 έργα την επιστημονική ευθύνη και οικονομική διαχείριση είχε το Εργαστήριο Νηματωδολογίας σε χρηματοδότηση 155.000 €. Στα υπόλοιπα 4,  η χρηματοδότηση του Εργαστηρίου Νηματωδολογίας για την συμμετοχή του ήταν τουλάχιστον 15.000 €. 

 

Ανταγωνιστικά (8)

 

α. Επιστημονικός υπεύθυνος εθνικής ερευνητικής ομάδας (4).

 

1) Development of a sustainable strategy for the management of root-knot nematodes in vegetable crops in southern €pe - an alternative to the use of methyl bromide (Λήξη 2001).

Φορέας χρηματοδότησης: ΕC  FAIR5-CT97-3444

Προϋπολογισμός: 100.118 στο Εργαστήριο Νηματωδολογίας .

2) The use of resistant and non-host crops as replacement of methyl bromide in the management of root-knot nematodes in polythene houses in Crete and the application of molecular techniques for identifying species and race virulence differences. (Λήξη 1998).

Φορέαςχρηματοδότησης: ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε - British Council

Προϋπολογισμός: 4.343 € στο Εργαστήριο Νηματωδολογίας.

3) Testing biological and cultural methods to control root-knot nematodes in vegetable crops in mediterranean environments (Λήξη 1999).

Φορέας χρηματοδότησης: Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας στα πλαίσια της Διακρατικής, Επιστημονικής και Τεχνολογικής συνεργασίας με την Ισπανία.

Προϋπολογισμός: 4.930 στο Εργαστήριο Νηματωδολογίας.

4) Contribution of olive history for the management of soil borne parasites in the Mediterranean basin (σε εξέλιξη)

Φορέας χρηματοδότησης: ARIMNET

Προϋπολογισμός: 25.000 € στο Εργαστήριο Νηματωδολογίας.

 

β. Μέλος ερευνητικής ομάδας (4)

 

1) Βελτίωση της ποιότητας των αμπελοοινικών προιόντων των νήσων Λήμνου και Πάρου διαμέσου του φυτουγειονομικού ελέγχου, της καταγραφής των εκφυλιστικών ασθενειών και της ολοκληρωμένης καταπολέμησης (Λήξη 2000).

Φορέας χρηματοδότησης : ΕΘΙΑΓΕ ΔΗΜΗΤΡΑ Ι/6 Ι/8.

Προϋπολογισμός για τους συμμετέχοντες του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.: 96.845 €.

 

2) Βελτίωση της ποιότητας εμπορικής και σποροπαραγωγικής πατάτας στο Οροπέδιο Λασιθίου με αξιοποίηση βιοτεχνολογικών μεθόδων γιά ανάπτυξη συστήματος φυτοπροστασίας φιλικού στο περιβάλλον και δημιουργίας υγιούς και ανθεκτικού πολλαπλασιαστικού υλικού (Λήξη 2001).

Φορέας χρηματοδότησης : ΠΕΠ Κρήτης. 

Προϋπολογισμός για τους συμμετέχοντες του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε: 102.714 €. 

 

3) Ολοκληρωμένη καταπολέμηση ασθενειών φυλλώματος και νηματωδών στις υπό κάλυψη καλλιέργειες (Λήξη 2000).

Φορέας χρηματοδότησης : ΠΕΠ Κρήτης. 

Προϋπολογισμός για τους συμμετέχοντες του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε: 14.674 €. 

 

4) Ανάπτυξη πληροφορικού συστήματος και βιοτεχνολογικών διαγνωστικών εργαλείων για την υποστήριξη και βελτίωση της χημικής καταπολέμησης εντόμων, ζιζανίων και παθογόνων μικροοργανισμών, οικονομικά σημαντικών εχθρών, σε κύριες καλλιέργειες της Ελλάδας (σε εξέλιξη)

Φορέας χρηματοδότησης : ΕΣΠΑ-ΘΑΛΗΣ. 

Προϋπολογισμός Εργαστηρίου Νηματωδολογίας: 6.400 €. 

 

 

Μη ανταγωνιστικά (4)

 

α. Επιστημονικός υπεύθυνος εθνικής ερευνητικής ομάδας (2)

 

1) Έλεγχος για επισήμανση νηματωδών, φορέων ιώσεων σε υπό ανασύσταση αμπελώνες της περιοχής Τυρνάβου. Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αναπτυξιακής Αποκατάστασης Τυρνάβου (Λήξη 2004).

Φορέας χρηματοδότησης: ΕΛ.Γ.Α.

Προϋπολογισμός: 5.000 € στο Εργαστήριο Νηματωδολογίας.

 

2) Συγκριτική αξιολόγηση αποτελεσματικότητας των σκευασμάτων Mocap 10 GR, Nemathorin10 GR και Vydate 10 GR για την καταπολέμηση του χρυσονηματώδη της πατάτας στο Οροπέδιο Λασιθίου (Λήξη 2009).

Φορέας χρηματοδότησης: Εταιρεία BAYER CROP SCIENCE ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ.

Προϋπολογισμός: 5.474 € στο Εργαστήριο Νηματωδολογίας.

 

β. Μέλος ερευνητικής ομάδας (2)

 

1) Βελτίωση της ποιότητας της ποικιλίας Μοσχάτο Σάμου (Λήξη 1998).

Φορέας χρηματοδότησης: Ενωση Οινοποιητικών Συνεταιρισμών  Σάμου

Προϋπολογισμός για  τους συμμετέχοντες του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. : 96.845 €. 

 

2) Επισκόπηση καλλιεργειών πατάτας για τους νηματώδεις Globodera pallida και G. rostochiensis (έναρξη 2009 – συνεχίζεται).

Φορέας χρηματοδότησης: Υπουργείο Γεωργίας.

Προϋπολογισμός:  600 € για το 2009, 896 για το 2010, 1160 € για 2011, 1160 € για 2012  για το Εργαστήριο Νηματωδολογίας. 

 

Παροχή υπηρεσιών σε Εταιρείες Αγροχημικών

 

1) Εργαστηριακή εξέταση δειγμάτων χώματος για καταμέτρηση πυκνότητας προνυμφών νηματωδών του γένους Meloidogyne (Λήξη 2004).

Φορέας χρηματοδότησης: Εταιρεία Κ & Ν Ευθυμιάδης ΑΒΕΕ.

Προϋπολογισμός: 1.062 €

 

2) Εργαστηριακή εξέταση δειγμάτων χώματος για καταμέτρηση πυκνότητας προνυμφών νηματωδών του γένους Meloidogyne (Λήξη 2012).

Φορέας χρηματοδότησης: Εταιρεία ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ  ΑΕΒΕ.

Προϋπολογισμός: 2.360 €  

 

 

 

Αντικείμενο και στόχοι Εργαστηρίου                Προσωπικό Εργαστηρίου        

Υποδομές Εργαστηρίου          Ερευνητικά Προγράμματα           Δημοσιεύσεις    

Λοιπές Δραστηριότητες          Φωτογραφικό Υλικό