• Ελληνικά
 • English
Τετάρτη, 10.08.2022

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Το Ινστιτούτο απαρτίζεται από τα παρακάτω Εργαστήρια.

 

1. Εργαστήριο Εντομολογίας και Γεωργικής Ζωολογίας

Αναπτύσσει τις ερευνητικές  δραστηριότητές του σε επίπεδο γονιδίου, είδους και κοινότητας στους παρακάτω άξονες:

 • μοριακή ποικιλότητα εχθρών των καλλιεργειών και διαφοροποίηση πληθυσμών,
 • ποικιλομορφία των γονιδίων που εμπλέκονται στην ανθεκτικότητα στα εντομοκτόνα,
 • μελέτη των ειδών των αρπακτικών ακάρεων και εντόμων που χρησιμοποιούνται στη βιολογική καταπολέμηση (Phytoseiidae, Heteroptera) σε κηπευτικά, εσπεριδοειδή, αμπέλια και ελιές - ρόλος των αυτοφυών φυτών στις κοινότητες των ωφέλιμων εντόμων, 
 • επισήμανση και παρακολούθηση νέων εχθρών των καλλιεργειών,
 • συγκριτική μελέτη συμπεριφοράς εντόμων και διερεύνηση τρόπων αλλαγής της συμπεριφοράς,
 • ποικιλότητα ενδοσυμβιωτικών εντόμων και ακάρεων που σχετίζονται με φαινόμενα αναπαραγωγικού  ασυμβιβάστου.

 

2.  Εργαστήριο Φυτοπαθολογικής Μυκητολογίας

Ασχολείται με τα παρακάτω αντικείμενα έρευνας:

 • επισήμανση και διάγνωση νέων μυκητολογικών ασθενειών των καλλιεργουμένων φυτών,
 • ταυτοποίηση φυτοπαθογόνων μυκήτων με κλασικές, γενετικές και βιοτεχνολογικές μεθόδους μοριακών ανιχνευτών,
 • συλλογή, χαρακτηρισμός και διατήρηση απομονώσεων φυτοπαθογόνων μυκήτων,
 • βιολογία φυτοπαθογόνων μυκήτων,
 • επιδημιολογία riesgos de usar viagra μυκητολογικών ασθενειών,
 • βελτίωση της αντοχής των κυριότερων κηπευτικών (τομάτα, κολοκυνθοειδή) σε μυκητολογικές ασθένειες {έλεγχος ποικιλιών και υβριδίων για αντοχή, τεχνικές επιλογής ανθεκτικών γενοτύπων, γενετική βάση (τρόπος κληρονόμησης) της αντοχής, δημιουργία καθαρών σειρών και υβριδίων με αντοχή σε ασθένειες},
 • χημική, βιολογική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση μυκητολογικών ασθενειών των καλλιεργούμενων φυτών.

 

3.  Εργαστηρίου Νηματωδολογίας

Ασχολείται με τα παρακάτω αντικείμενα έρευνας:

 • επισήμανση νηματωδολογικών προβλημάτων
 • μελέτη βιολογίας και ολοκληρωμένης αντιμετώπισης φυτοπαρασιτικών νηματωδών.

 

Υποδομές: Θερμοκήπια, θάλαμοι ελεγχόμενων συνθηκών, θάλαμοι νηματικής ροής, αυτόκαστα, επωαστικοί θάλαμοι, βασικός εξοπλισμός μοριακής βιολογίας, συλλογή φυτοπαθογόνων μυκήτων, ολφακτόμετρο, σύστημα για καταγραφή συμπεριφοράς εντόμων, κατάλληλες υποδομές για εκτροφή και διατήρηση στελεχών εντόμων και ακάρεων.