• Ελληνικά
  • English
Τετάρτη, 30.11.2022

Λοιπές Δραστηριότητες Εργ. Νηματωδολογίας

 

α) Αssociate Editor στο περιοδικό European Journal of Plant Pathology και μέλος των International  Advisory Board, Consultation Board και Editorial Board στα περιοδικά International Journal of Biology and Biotechnology, World Journal of Agricultural Science και World Applied Science Journal.

 

β) Κριτής αξιολόγησης 37 εργασιών που υποβλήθηκαν σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

 

γ) Κριτής αξιολόγησης προτάσεων που υποβλήθηκαν στην ΕC, Key Action 5 of the"Quality of Life and Management of  Living Resources" RTD programme (3-7 December 2001).

 

δ) Κριτής αξιολόγησης προτάσεων που υποβλήθηκαν στο Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας της Κύπρου.

 

ε) Διδασκαλία σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (1999-2002).

 

στ) Έκτακτος εκπαιδευτικός εργαστηριακών ασκήσεων Νηματωδολογίας, ΣΤΕΓ, Τμήμα ΘΕΚΑ, ΤΕΙ Ηρακλείου ( 1993-1998).

 

ζ) Εκπαιδευτικός σε σεμινάρια επιμόρφωσης γεωπόνων και αγροτών σε θέματα φυτοπροστασίας και παρουσίαση γραπτών ανακοινώσεων (poster) στην Γεωργική Εκθεση Αρκαλοχωρίου (Σεπτέμβριος 1999) και στην AgroticaΘεσσαλονίκης (Ιανουάριος 2002).

 

η) Εξέταση δειγμάτων ασθενών φυτών γιά διάγνωση νηματωδολογικών προβλημάτων και σύσταση οδηγιών στους αγρότες.  

 

 

Αντικείμενο και στόχοι Εργαστηρίου                Προσωπικό Εργαστηρίου        

Υποδομές Εργαστηρίου          Ερευνητικά Προγράμματα           Δημοσιεύσεις    

Λοιπές Δραστηριότητες          Φωτογραφικό Υλικό