• Ελληνικά
  • English
Τετάρτη, 30.11.2022

Προγραμματα Εργαστηρίου Αμπελουργίας

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΕΤ Ι, Μέτρο 1.5

ΤΙΤΛΟΣ

 Βελτίωση της ποιότητας οινικών προϊόντων της κοινοτικής κατηγορίας V.Q.P.R.στην Αμπελουργική ζώνη της Νεμέας

ΦΟΡΕΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ε.Ε.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΦΟΡΕΙΣ

1. Εταιρεία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ» Α.Ε

2. Γεωργικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

3. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

4. Ινστιτούτο Αμπέλου, Λαχανοκομίας και Ανθοκομίας Ηρακλείου – ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε 

5. VITROHELLAS

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Έναρξη: 1992

Λήξη:    1994

ΠΥ έργου (σε €)

1.115.000,00 €

ΔΔ έργου (σε €)

 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΟΡΕΑ (%) στο έργο

20%

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

   Ποιοτική αναβάθμιση των παραγόμενων τύπων οίνων στην αμπελουργική περιοχή της Νεμέας και παραγωγή νέων τύπων οινικών προϊόντων. Εφαρμογή των ερευνητικών αποτελεσμάτων στις καλλιεργητικές τεχνικές από τους αμπελουργούς της περιοχής.

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΕΤ ΙΙ, Μέτρο 1.2

ΤΙΤΛΟΣ

 Βελτίωση της ποιότητας οινικών προϊόντων της κοινοτικής κατηγορίας V.Q.P.R.D

ΦΟΡΕΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ε.Ε.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΦΟΡΕΙΣ

1. Εταιρεία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ» Α.Ε

2. Ινστιτούτο Προστασίας Φυτών Βόλου – ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.

3. Ινστιτούτο Αμπέλου, Λαχανοκομίας και Ανθοκομίας Ηρακλείου – ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε 

4. VITROHELLAS.

5. Διεπαγγελματικός Σύνδεσμος Προστασίας και Προβολής Οίνων ΟΠΑΠ ΝΑΟΥΣΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Έναρξη: 1995

Λήξη:    1997

ΠΥ έργου (σε €)

1.480.000,00 €

ΔΔ έργου (σε €)

 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΟΡΕΑ (%) στο έργο

21%

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

  Ποιοτική αναβάθμιση των παραγόμενων οίνων ανά αμπελουργική περιοχή και βελτίωση της ποιότητας της πρώτης ύλης και της τεχνολογίας παραγωγής καθώς και παραγωγή νέων τύπων οίνων με υψηλή προστιθέμενη αξία, με αποτέλεσμα την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων και την αύξηση του εισοδήματος των αμπελουργών.

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

GR - YEASTS

ΤΙΤΛΟΣ

  Isolation - Identification and evaluation of the enological potential of yeasts and lactic acid bacteria strains in two V.Q.P.R.D. regions of Greece (Santorini – Amyndeo) aiming to quality improvement of final products

ΦΟΡΕΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

NATO – Science for Stability Programme

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΦΟΡΕΙΣ

1. Εταιρεία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ»  Α.Ε

    2. Ινστιτούτο Αμπέλου, Λαχανοκομίας   και Ανθοκομίας Ηρακλείου - ΕΘΙΑΓΕ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Έναρξη: 1994

Λήξη:    1999

ΠΥ έργου (σε €)

415.000.00€

ΔΔ έργου (σε €)

 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΟΡΕΑ (%) στο έργο

10%

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 Αντικείμενο του προγράμματος είναι η μελέτη της ζυμοχλωρίδας των αμπελουργικών περιοχών παραγωγής οίνων με «ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ», Αμύνταιο και Σαντορίνη, με στόχο την επιλογή, από τα ίδια τα οικοσυστήματα, των πιο καταλλήλων στελεχών προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε βιομηχανική κλίμακα για να βελτιώσουν την ποιότητα και να τονίσουν την τυπικότητα των οίνων ΟΠΑΠ από τις περιοχές που προαναφέρθηκαν. Αξιοποιήθηκαν εμπορικά, με έσοδα για το ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε, τα στελέχη των ζυμών που επιλεγήκαν στα πλαίσια του προγράμματος. 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

INTERREG II

ΤΙΤΛΟΣ

   Βελτίωση γενετικού υλικού αμπέλου και παραγωγή βελτιωμένων αμπελουργικών προϊόντων στην Κρήτη, Ιωάννινα, Λήμνο και Σάμο 

ΦΟΡΕΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ε.Ε.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΦΟΡΕΙΣ

1. Πανεπιστήμιο Κρήτης

2. Ινστιτούτο Αμπέλου, Λαχανοκομίας και Ανθοκομίας Ηρακλείου-ΕΘΙΑΓΕ

3. Ινστιτούτο Αμπέλου Αθηνών-ΕΘΙΑΓΕ

4. Κ.ΓΕ Μακεδονίας – Θράκης

5. Ινστιτούτο Προστασίας Φυτών Βόλου - ΕΘΙΑΓΕ

6. Ινστιτούτο Προστασίας Φυτών Ηρακλείου - ΕΘΙΑΓΕ

7. Ινστιτούτο Προστασίας Φυτών Θεσσαλονίκης - ΕΘΙΑΓΕ

8. Ινστιτούτο Τεχνολογίας και ΄Ερευνας

9. Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών -   ΕΘΙΑΓΕ

10. Ινστιτούτο Χαρτογράφησης και Ταξ. Εδαφών Λάρισας - ΕΘΙΑΓΕ

11. Κεντρική Υπηρεσία ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Έναρξη: 1998

Λήξη:    2001

ΠΥ έργου (σε €)

2.212.000,00 €

ΔΔ έργου (σε €)

 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΟΡΕΑ (%) στο έργο

4%

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 

 Στα πλαίσια του προγράμματος μελετήθηκαν και αξιοποιήθηκαν:

Α. Ερυθροί ξηροί οίνοι από τις ποικιλίες Κοτσιφάλι – Μανδηλάρι ζώνη Πεζών και Αρχανών

Β. Ερυθροί ξηροί οίνοι από αμπελουργική ζώνη Δαφνών

Γ. Οίνοι λικέρ από τις ανωτέρω περιοχές

 Διατυπώθηκαν συγκεκριμένες προτάσεις που εφαρμόζονται ήδη στην αναδιάρθρωση του αμπελώνα της Κρήτης

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

97 ΔΙΑΤΡΟ-3

ΤΙΤΛΟΣ

 Μελέτη συστατικών των ελληνικών οίνων που έχουν επίδραση στην υγεία των καταναλωτών 

ΦΟΡΕΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ε.Ε, ΕΠΕΤ ΙΙ, Μέτρο 2.3, Τομεακό Πρόγραμμα Διατροφής

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΦΟΡΕΙΣ

1. ΕΤΑΤ Α.Ε

2. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

3. Ινστιτούτο Αμπέλου, Λαχανοκομίας και Ανθοκομίας Ηρακλείου-ΕΘΙΑΓΕ

4. Αμπελοοινική ΕΠΕ

5. Στροφιλιά Οινοποιητική-Αμπελουργική Α.Ε

6. Κτήμα Γιαννακοχώρι Α.Ε.

7. ΑΡΚΑΣ Α.Ε

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Έναρξη: 1999

Λήξη:    2001 

ΠΥ έργου (σε €)

265.000,00 €

ΔΔ έργου (σε €)

 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΟΡΕΑ (%) στο έργο

30%

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

  Αντικείμενο του έργου ήταν η συγκέντρωση δεδομένων και επιστημονικά τεκμηριωμένων στοιχείων που σχετίζονται με τις ευεργετικές επιδράσεις του οίνου στην υγεία του καταναλωτή.

  Αναλυτικότερα καταγράφηκε η παρουσία ορισμένων ουσιών (φαινολικά οξέα, ρεσβερατρόλη, φλαβόνες, κατεχίνες κ.λπ.) που θεωρούνται ωφέλιμες στον ανθρώπινο οργανισμό σε μια σειρά από λευκούς και ερυθρούς οίνους του ελληνικού αμπελώνα. 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«98 ΒΙ-5»

ΤΙΤΛΟΣ

 Η αλκοολική ζύμωση κατά την οινοποίηση. Επιλογή-αξιολόγηση ζυμομυκήτων και μελέτη των παραμέτρων ζύμωσης για τη διεξαγωγή της χωρίς προβλήματα με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των παραγομένων οίνων. 

ΦΟΡΕΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΕΠΕΤ ΙΙ, Μέτρο 1.2, Τομεακό Πρόγραμμα Γεωργικής Βιοτεχνολογίας

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΦΟΡΕΙΣ

1. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

2. Ινστιτούτο Αμπέλου, Λαχανοκομίας και Ανθοκομίας Ηρακλείου-ΕΘΙΑΓΕ

3. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

4. Ε. Τσάνταλης Α.Ε.,

5. Αμπελουργία-Οινοποιία-Αποστ.

6. Αγρ. Οινοπ. Συν/μος Τυρνάβου

    7. Αμπελοοϊνική ΕΠΕ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Έναρξη: 1999

Λήξη:    2001

ΠΥ έργου (σε €)

314.750,00 €

ΔΔ έργου (σε €)

 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΟΡΕΑ (%) στο έργο

40%

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

  Μελετήθηκε η ζυμοχλωρίδα των αμπελουργικών περιοχών Τυρνάβου, Ραψάνης, Χαλκιδικής, Αγίου Όρους, Νάουσας και Μαρώνειας και έγινε απομόνωση, ταυτοποίηση και οινολογική αξιολόγηση των ζυμών με βάση την πορεία της αλκοολικής ζύμωσης και την ορνανοληπτική αξιολόγηση των παραχθέντων οίνων. Οι ζύμες που επιλέγηκαν χρησιμοποιούνται από τις συνεργαζόμενες οινοβιομηχανίες.

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ

 Περιφερειακός Πόλος Καινοτομίας Κρήτης – i4crete, Ενέργεια Α7. Κρητικός Αμπελώνας

ΦΟΡΕΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

YΠOYPΓEIO ANAΠTYΞHΣ,ΓENIKH ΓPAMMATEIA EPEYNAΣ & TEXNOΛOΓIAΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΦΟΡΕΙΣ

1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

2. ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

3. ΓΕΑ ΑΕ (ΚΤΗΜΑ ΛΥΡΑΡΑΚΗ)

4. N. ΔΟΥΛΟΥΦΑΚΗΣ ΚΡΑΣΙΑ

5. ΜΗΝΑΣ ΤΑΜΙΩΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ

6. ΑΦΟΙ ΜΗΛΙΑΡΑΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ

7. ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, Εργαστήριο Ολοκληρωμένης Αντιμετώπισης Φυτοπαράσιτων)

8. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Τμήμα Ιατρικής, Εργαστήριο Εργαστηριακής Ενδοκρινολογίας)

9. Ινστιτούτο  Αμπέλου, Λαχανοκομίας & Ανθοκομίας Ηρακλείου - ΕΘΙΑΓΕ (Εργαστήριο Αμπελουργίας & Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας Φυτών)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Έναρξη: 2006

Λήξη:   2008

ΠΥ έργου (σε €)

361.313,72 €

ΔΔ έργου (σε €)

212.802,43 €

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΟΡΕΑ (%) στο έργο

17%

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

  Το έργο επικεντρώθηκε στην εφαρμοσμένη έρευνα σε θέματα Ολοκληρωμένης Οινολογίας. Δόθηκε έμφαση στις ενέργειες διάχυσης των αποτελεσμάτων και στις ενέργειες ενημέρωσης και εκπαίδευσης των επιχειρήσεων και άλλων φορέων που εμπλέκονται στην αμπελοοινική βιομηχανία της Περιφέρειας Κρήτης. Συγκεκριμμένα πραγματοποιήθηκαν τα παρακάτω:

  • Ανάπτυξη γενικών σχεδίων εφαρμογής Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Καλλιεργειών οινάμπελων κατά AGRO 2.1 και 2.2. και EUREPGAP στην Κρήτη
  • Τοπικές και ποικιλιακές προσαρμογές των μελετών εφαρμογής Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
  • Αμπελογραφική ταξινόμηση ποικιλιών και κλώνων
  • Μοριακή ταυτοποίηση επιλεγμένων ποικιλιών και κλώνων με μικροδορυφορικούς δείκτες (SSR)
  • Οινική Αξιολόγηση Ποικιλιών
  • Ενέργειες Προβολής – Προώθησης (Συμμετοχή σε μεγάλες εκθέσεις εντός και εκτός του Ελλαδικού χώρου, Δημιουργία εντύπων, Συνεντεύξεις τύπου, ανακοινώσεις, Ημερίδες για το πρόγραμμα, Υλοποίηση μεγάλης οινικής εκδήλωσης)