• Ελληνικά
  • English
Τετάρτη, 30.11.2022

Προσωπικό Εργαστηρίου Βιοτεχνολογίας Υποστρωμάτων -Γεωργικής Μικροβιολογίας - Εδαφολογίας


     

 Υπεύθυνος Εργαστηρίου:

 

              Γεωπόνος Ιωάννης Κριτσωτάκης Ερευνητής Γ΄

                            Email: ikrits@nagref-her.gr

                                   Τηλ. 2810-245851

 

       Βοηθ. Εργαστηρίου:

                                               Ευτυχία Περάκη

                              Τεχνικό προσωπικό,Χημικός

                      (απο Ινστιτούτο Προστασίας Φυτών Ηρακλείου)

 

 

 

 

Αντικείμενο και στόχοι Εργαστηρίου                Προσωπικό Εργαστηρίου 

Ερευνητικά Προγράμματα                                        Δημοσιεύσεις    

Λοιπές Δραστηριότητες