• Ελληνικά
  • English
Τετάρτη, 30.11.2022

Προσωπικό Εργαστηρίου Βιοτεχνολογίας Φυτών & Γενωμικών Πόρων

 

  • Μόνιμο           

                                        Ανδρέας Ντούλης, PhD.,                 Βιογραφικό

                                Αναπληρωτής Ερευνητής,

                                Υπεύθυνος Εργαστηρίου

 

  • Προσωπικό με διάφορες σχέσεις εργασίας (ερευνητές επί συμβάσει ή ορισμένου χρόνου) ή επισκέπτες      
  •  2010 - 2012:

                                          Ευαγγελία Αβραμίδου,

                                     Δασολόγος, M.Sc

  • Προηγουμένων ετών

                        Γεώργιος Βλαχάκης, Τεχνολόγος Γεωπονίας

                        Δημήτριος Γιακουμάκης, Βιολόγος, M.Sc.

                        Σοφία Κρεωνά, Δασολόγος

                        Μαρία Πικράκη, Μοριακή Βιολογία & Βιοτεχνολογία

 

               Η ομάδα της Βιοτεχνολογίας Φυτών του έτους 2005

 

Η ομάδα της Βιοτεχνολογίας Φυτών των ετών 2010-12

 

 

Αντικείμενο και στόχοι Εργαστηρίου                Προσωπικό Εργαστηρίου        

Υποδομές Εργαστηρίου          Ερευνητικά Προγράμματα           Δημοσιεύσεις   

Λοιπές Δραστηριότητες          Φωτογραφικό Υλικό                     Έντυπο Υλικό