• Ελληνικά
  • English
Τετάρτη, 30.11.2022

Προσωπικό Εργαστηρίου Συστημάτων Οικολογικής Παραγωγής

 

Υπεύθυνος

εργαστηρίου:              Δρ. Ε. Καμπουράκης, Ερευνητής Γ,           Βιογραφικό

                                Ηλ. Ταχ. ekab(at)nagref-her.gr

                                        Τηλ. 2810 24 58 51

 

 

 

Αντικείμενο και στόχοι Εργαστηρίου                Προσωπικό Εργαστηρίου        

Υποδομές Εργαστηρίου          Ερευνητικά Προγράμματα           Δημοσιεύσεις  

Φωτογραφικό Υλικό