• Ελληνικά
  • English
Τετάρτη, 30.11.2022

Προσωπικό Εργαστηρίου Φυτικής Ιολογίας

 

Ερευνητικό:

                            Δρ Απόστολος Αυγελής,                   Βιογραφικό

                              Τακτικός Ερευνητής

 

Προσωπικό υποστήριξης:

 

                            Γραμματικάκη Μαρία,

                               Εργατοτεχνήτρια

                           Γραμματικάκης Σταύρος,

                                Εργατοτεχνίτης

   

 

 

 

Αντικείμενο και στόχοι Εργαστηρίου                Προσωπικό Εργαστηρίου        

Υποδομές Εργαστηρίου          Ερευνητικά Προγράμματα           Δημοσιεύσεις