• Ελληνικά
  • English
Κυριακή, 29.01.2023

Προσωπικό Εργαστηρίου Εντομολογίας και Γεωργικής Ζωολογίας

                                    

                     Δρ Αναστασία Τσαγκαράκου                     Βιογραφικό                                                           Αναπληρώτρια Ερευνήτρια

                          (Υπεύθυνη Εργαστηρίου)     

                                         

 

                     

                      Δρ Εμμανουήλ Ροδιτάκης                        Βιογραφικό              

                           Εντεταλμένος Ερευνητής                 

            

 

 

 

 

 

Αντικείμενο και στόχοι Εργαστηρίου                Προσωπικό Εργαστηρίου        

Υποδομές Εργαστηρίου          Ερευνητικά Προγράμματα           Δημοσιεύσεις

Λοιπές Δραστηριότητες          Φωτογραφικό Υλικό