• Ελληνικά
  • English
Κυριακή, 29.01.2023

Προσωπικό Εργαστηρίου Νηματωδολογίας

   Η δραστηριοποίηση του εργαστηρίου άρχισε το 1995.  Στελεχώνεται μόνο από ένα άτομο, τον επιστημονικό υπεύθυνο Δρ Ε. Α. Τζωρτζακάκη, Αναπληρωτή Ερευνητή. Όλη η αναφερόμενη δραστηριότητα παρακάτω, αφορά αποκλειστικά τον συγκεκριμένο ερευνητή. 

 

Βιογραφικό Δρ Ε. Α. Τζωρτζακάκη 

 

 

Αντικείμενο και στόχοι Εργαστηρίου                Προσωπικό Εργαστηρίου        

Υποδομές Εργαστηρίου          Ερευνητικά Προγράμματα           Δημοσιεύσεις    

Λοιπές Δραστηριότητες          Φωτογραφικό Υλικό