• Ελληνικά
  • English
Τετάρτη, 30.11.2022

Υποδομές Εργαστηρίου Βιοτεχνολογίας Φυτών & Γενωμικών Πόρων

 

  To Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας Φυτών του ΙΑΛΑΗ διαθέτει 2 ξεχωριστούς κλιματιζόμενους ερευνητικούς χώρους όπου στεγάζονται: συσκευή PCR, συσκευές ηλεκτροφορήσεων νουκλεϊνικών οξέων και πρωτεϊνών, ψηφιακός καταγραφέας γέλης συνδεμένος με θερμικό εκτυπωτή, ψυχόμενοι επιτραπέζιες & επιδαπέδιες φυγόκεντροι, καταφύκτες -300C, φθορισμόμετρο για προσδιορισμό συγκέντρωσης νουκλεϊνικών οξέων, φούρνο μικροκυμάτων, φούρνο υβριδισμού νουκλεϊνικών οξέων (UV-cross linker_, ψηφιακές πολύ-κάναλλες προχοίδες, υδατόλουτρα ελεγχόμενης θερμοκρασίας, φυγοκεντρικό λυοφιλοποιητή κενού, επιδαπέδιο λυοφιλοποιητή, κλιβάνους υγρής απολύμανσης, κλιβάνους επώασης, ανακινητήρες, αναδευτήρες, επαγωγό εστία, θάλαμο νηματικής ροής, pH-μετρο, ζυγαριές ακριβείας, θάλαμο ραδιο-προφύλαξης, αέριο χρωματογράφο HP 3365 με FID και ΤCD, θαλάμους ανάπτυξης φυτών, πρόσβαση σε πλήρες περιεχόμενο άρθρων Επιστημονικών Περιοδικών (HEAL-Link), 3 H/Y σε δίκτυο και διαδικτυακές συνδέσεις.  

 

 

Αντικείμενο και στόχοι Εργαστηρίου                Προσωπικό Εργαστηρίου        

Υποδομές Εργαστηρίου          Ερευνητικά Προγράμματα           Δημοσιεύσεις

Λοιπές Δραστηριότητες          Φωτογραφικό Υλικό                     Έντυπο Υλικό