• Ελληνικά
  • English
Τετάρτη, 30.11.2022

Υποδομές Εργ. Συστημάτων Οικολογικής Παραγωγής

     

  Το εργαστήριο διαθέτει απαραίτητο εξοπλισμό για έρευνα πεδίου και σχετική με τα αντικείμενα του εργαστηριακή έρευνα (μετεωρολογικοί κλωβοί και ψηφιακά όργανα μέτρησης περιβαλλοντικών παραμέτρων, ηλεκτρονικούς ζυγούς, στερεοσκόπια, συσκευές ξήρανσης κτλ).  

 

 

Αντικείμενο και στόχοι Εργαστηρίου                Προσωπικό Εργαστηρίου        

Υποδομές Εργαστηρίου          Ερευνητικά Προγράμματα           Δημοσιεύσεις  

Φωτογραφικό Υλικό