• Ελληνικά
  • English
Τρίτη, 21.09.2021

Υποδομές Εργαστηρίου Φυτικής Ιολογίας

 

  Διαθέτει δύο εργαστήρια (το ένα είναι δίπλα στο εργαστηριακό θερμοκήπιο των 300 τ.μ.) με επαρκή εξοπλισμό (φυγοκέντρους, φασματοφωτόμετρα, θαλάμους ανάπτυξης φυτών, επώασης, αποστείρωσης, φυγεία και καταψύκτες, καταγραφείς και αναλυτές UV, ELISA, PCR). 

 

 

 

Αντικείμενο και στόχοι Εργαστηρίου                Προσωπικό Εργαστηρίου        

Υποδομές Εργαστηρίου          Ερευνητικά Προγράμματα           Δημοσιεύσεις