• Ελληνικά
  • English
Τετάρτη, 30.11.2022

Υποδομές Εργαστηρίου Εντομολογίας και Γεωργικής Ζωολογίας

 

    Το εργαστήριο διαθέτει τις κατάλληλες υποδομές για α) εκτροφές εντόμων:χώρους σταθερών συνθηκών θερμοκρασιών καθώς επίσης, θαλάμους σταθερής ανάπτυξης φυτών (3) και επωαστικούς θαλάμους (3), β) βιοδοκιμές (Potter Tower), γ) παρακολούθηση των πληθυσμών και μορφολογική ταξινόμηση των ειδών (στερεοσκόπια και μικροσκόπια), δ) την μελέτη, καταγραφή και αυτόματη ανάλυση συμπεριφοράς εντόμων (ολφακτόμετρο, σύστημα καμερών συνδεδεμένων.

    Για την μοριακή ταξινόμηση, την μελέτη των μηχανισμών ανθεκτικότητας σε μοριακό επίπεδο και για την μελέτη της γενετικής παραλλακτικότητας το εργαστήριο διαθέτει επίσης βασικό εξοπλισμό μοριακής βιολογίας (PCR μηχανή, τροφοδοτικά, σύστημα ηλεκτροφόρεσης, ψυγεία και καταψύκτες, υδατόλουτρα, ψυχόμενες φυγόκεντρους, αυτόκαυστα). 

 

 

 

Αντικείμενο και στόχοι Εργαστηρίου                Προσωπικό Εργαστηρίου        

Υποδομές Εργαστηρίου          Ερευνητικά Προγράμματα           Δημοσιεύσεις

Λοιπές Δραστηριότητες          Φωτογραφικό Υλικό