• Ελληνικά
  • English
Τετάρτη, 30.11.2022

Υποδομές Εργαστηρίου Φυτοπαθολογικής Μυκητολογίας

 

  Το εργαστήριο διαθέτει επαρκή εξοπλισμό {στερεοσκόπια (stereoscopes), μικροσκόπια (microscopes), επωαστικοί θάλαμοι, θάλαμοι ελεγχομένων συνθηκών για ανάπτυξη φυτών (plant growth chambers), φυγόκεντροι, θάλαμοι νηματικής ροής (laminar flow cabinets), κλίβανοι υγρής (autoclaves) και ξηρής αποστείρωσης, θερμικός κυκλοποιητής (DNA thermal cycler), συσκευή ηλεκτροφόρησης παλμικού πεδίου (pulse field elctrophoresis), λυοφιλοποιητής υπερχαμηλής θερμοκρασίας, περιστρεφόμενοι https://www.viagrasansordonnancefr.com/viagra-cialis/ αναδευτήρες (orbital shaker), φασματοφωτόμετρο υπεριώδους-ορατού (spectrophotometer uv/vis), ψυγεία, καταψύκτης, πειραματικά θερμοκήπια κ.λπ.}. 

 

Αντικείμενο και στόχοι Εργαστηρίου                Προσωπικό Εργαστηρίου        

Υποδομές Εργαστηρίου          Ερευνητικά Προγράμματα           Δημοσιεύσεις

Φωτογραφικό Υλικό