• Ελληνικά
  • English
Τετάρτη, 30.11.2022

Υποδομές Εργαστηρίου Νηματωδολογίας

 Στερεοσκόπιο, μικροσκόπιο, ανάστροφο μικροσκόπιο, κόσκινα απομόνωσης νηματωδών, περιορισμένο χώρο για ανάπτυξη φυτών σε γλάστρες, μικροί επωαστικοί θάλαμοι και άλλες απλές υποδομές σχετικές με έρευνα σε κλασσικά θέματα νηματωδολογίας. 

 

 

Αντικείμενο και στόχοι Εργαστηρίου                Προσωπικό Εργαστηρίου        

Υποδομές Εργαστηρίου          Ερευνητικά Προγράμματα           Δημοσιεύσεις    

Λοιπές Δραστηριότητες          Φωτογραφικό Υλικό