• Ελληνικά
  • English
Κυριακή, 25.09.2022

foto futopathologikis mikroviologias

Δοκιμή βλαστικής συμβατότητας σε τρυβλίο Petri. Παρατηρήστε την ανάπτυξη του ετεροκαρύου μεταξύ δύο συμπληρωματικών nit μεταλλαγμένων στελεχών του μύκητα Fusarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum (τρυβλίο δεξιά) (φωτό, Δ. Ι. Βακαλουνάκης).

Vegetative compatibility grouping test performed in a Petri dish. Observe the heterokaryon formation between the two compatible nit mutant strains of Fusarium oxysporum f. sp. radicis- cucumerinum (right) (photo, D. J. Vakalounakis).