• Ελληνικά
  • English
Κυριακή, 25.09.2022

foto futopathologikis mikroviologias

Ωογόνιο (A) και μονόκλινο, υπόγυνο ανθηρίδιο (B) του μύκητα Pythium ultimum (φωτό, Δ. Ι. Βακαλουνάκης).

 

Oogonium (A) and hypogynous and monoclinous antheridium (B) of Pythium ultimum (photo, D. J. Vakalounakis).