• Ελληνικά
  • English
Κυριακή, 25.09.2022

foto futopathologikis mikroviologias

Στελέχη φυτών τομάτας με συμπτώματα προσβολής από βερτισιλλίωση που προκαλείται από το μύκητα Verticillium dahliae. Παρατηρήστε τον έντονο μεταχρωματισμό των αγγείων του ξύλου (φωτό, Δ. Ι. Βακαλουνάκης).

Stems of tomato plants exhibiting symptoms of Verticillium wilt caused by Verticillium dahliae. Observe the strong discoloration of xylem vessels (photo, D. J. Vakalounakis).