• Ελληνικά
  • English
Κυριακή, 25.09.2022

foto futopathologikis mikroviologias

Ριζικό σύστημα φυτού τομάτας με συμπτώματα προσβολής από φελλώδη σηψιρριζία που προκαλείται από το μύκητα Pyrenochaeta lycopersici. Παρατηρήστε την καστανή σήψη και τη φελλοποίηση του φλοιού κατά ζώνες (φωτό, Δ. Ι. Βακαλουνάκης).

Root system of a tomato plant exhibiting symptoms of corky root rot caused by Pyrenochaeta lycopersici. Observe the brown rot and corky appearance in bands of the root phloem (photo, D. J. Vakalounakis).