• Ελληνικά
  • English
Κυριακή, 25.09.2022

foto futopathologikis mikroviologias

Προσβολή στελέχους και μίσχου τομάτας θερμοκηπιακής καλλιέργειας από περονόσπορο που προκαλείται από το μύκητα Phytophthora infestans. Παρατηρήστε το μαύρισμα της προσβλημένης περιοχής (φωτό, Δ. Ι. Βακαλουνάκης).

Infection of stem and stem petiole of a tomato plant grown under greenhouse conditions with late blight caused by Phytophthora infestans. Observe the blackening of the infected area (photo, D. J. Vakalounakis).