• Ελληνικά
  • English
Κυριακή, 25.09.2022

foto futopathologikis mikroviologias

Φυτό τομάτας με προσβολή από εκτοπαρασιτικό (επιφυτικό) ωίδιο που προκαλείται από το μύκητα Oidium neolycopersici. Παρατηρήστε στην πάνω επιφάνεια των φυλλιδίων τις, πυκνές, υπόλευκες και χαρακτηριστικές αλευρώδεις κηλίδες ωιδίου που φέρουν εξανθήσεις, αποτελούμενες από το μυκήλιο και τις αγενείς καρποφορίες (κονιδιοφόροι με κονίδια) του παθογόνου (φωτό, Δ. Ι. Βακαλουνάκης).

Tomato plant infected with ectoparasitic powdery mildew caused by Oidium neolycopersici. Observe on the upper surface of leaflets, the dense, whitish and characteristic powdery spots bearing a mildew consisting of mycelium and asexual fruiting bodies (conidiophores with conidia) of the pathogen (photo, D. J. Vakalounakis).