• Ελληνικά
  • English
Κυριακή, 25.09.2022

foto futopathologikis mikroviologias

Πράσινοι καρποί τομάτας με σήψη από Phytophthora nicotianeae var. parasitica στην πλευρά τους που ήταν σε επαφή με το έδαφος. Παρατηρήστε την παρουσία μεγάλων κυκλικών κηλίδων, οι οποίες φέρουν συγκεντρικούς κύκλους από εναλλασσόμενες ανοικτόχρωμες και σκουρόχρωμες καστανές ζώνες (φωτό, Δ. Ι. Βακαλουνάκης).

Green tomato fruits with rot caused by Phytophthora nicotianeae var. parasitica on the side in contact with the soil. Observe the presence of big circular spots, bearing concentric rings from alternating light- and dark-colored brown zones (photo, D. J. Vakalounakis).