• Ελληνικά
  • English
Κυριακή, 25.09.2022

foto futopathologikis mikroviologias

Προσβολή από Pythium sp. νεαρών φυτών αγγουριάς σε θερμοκηπιακή καλλιέργεια λίγο μετά το μεταφύτεμα. Παρατηρήστε το μάραμα και την καταστροφή των φυταρίων (φωτό, Δ. Ι. Βακαλουνάκης).

Infection of young cucumber plants grown under greenhouse conditions by Pythium sp. shortly after transplanting. Observe the wilt and death of young plants (photo, D. J. Vakalounakis).