• Ελληνικά
  • English
Κυριακή, 25.09.2022

foto nimatodologia

Meloid 1b.

Συμπτώματα προσβολών από κομβονηματώδεις Meloidogyne spp σε: Φυτά πιπεριάς(Meloidogyne incognita)

Symptoms of root-knot nematode (Meloidogyne spp) infection on: Pepper plants (Meloidogyne incognita)