• Ελληνικά
  • English
Δευτέρα, 20.05.2019

foto nimatodologia

Xiphinema. index

Ακμαίο θηλυκό του νηματώδη Xiphinema index.

Adult female of the nematode Xiphinema index.