• Ελληνικά
  • English
Τρίτη, 26.03.2019

foto nimatodologia

Xiphinema. index

Ακμαίο θηλυκό του νηματώδη Xiphinema index.

Adult female of the nematode Xiphinema index.