• Ελληνικά
  • English
Sunday, 25.09.2022

foto nimatodologia

Meloid 1a.

Συμπτώματα προσβολών από κομβονηματώδεις Meloidogyne spp σε: Φυτά ντομάτας(Meloidogyne javanica)

Symptoms of root-knot nematode (Meloidogyne spp) infection on: Tomato plants (Meloidogyne javanica)