• Ελληνικά
  • English
Sunday, 25.09.2022

foto nimatodologia

 

Meloid 1c.

Συμπτώματα προσβολών από κομβονηματώδεις Meloidogyne spp σε: Κόνδυλο πατάτας(Meloidogyne javanica)

Symptoms of root-knot nematode (Meloidogyne spp) infection on: Potato tuber (Meloidogyne javanica)