• Ελληνικά
  • English
Sunday, 25.09.2022

foto nimatodologia

Meloid 2.

Όγκοι σε ρίζα ντομάτας από τον κομβονηματώδη Meloidogyne javanica.

Galls on tomato root, caused by the root-knot nematode Meloidogyne javanica.