• Ελληνικά
  • English
Sunday, 25.09.2022

foto nimatodologia

Xiphinema. index

Ακμαίο θηλυκό του νηματώδη Xiphinema index.

Adult female of the nematode Xiphinema index.