• Ελληνικά
  • English
Wednesday, 30.11.2022

Laboratory personnel

 

  • Permanent

                              Andreas Doulis, PhD.,                    CV

                              Associate Researcher,

                             Laboratory responsible

 

  • Visiting and under research contracts

 

                                   Evaggelia Avramidou  M.Sc

 

 

 

         1.  Mr G. Vlahakis

           2.  Ms S. Kreona,

           3.  Ms M. Pikraki

           4.  Mr D. Yiakoumakis, Msc.

 

 

 

                           Plant Biotechnology Group 2005

 

        Plant Biotechnology group 2010 2012

 

 

 

Goals and Aims         Laboratory Personnel      Infrastructure     

Research Projects    Research Publications      Other Activities     Photos   

Books