• Ελληνικά
  • English
Wednesday, 30.11.2022

Laboratory personnel

 Researchers:

 

                           Dr Apostolos Avgelis                 CV

                        

 

Technicians:

 

                          Ms. Grammatikaki Maria and

                          Mr. Grammatikakis Stavros

 

 

 


Goals and Aims         Laboratory Personnel      Infrastructure     

Research Projects    Research Publications