• Ελληνικά
  • English
Sunday, 29.01.2023

Λοιπές Δραστηριότητες Εργ Βιοτεχνολογίας Υποστρωμάτων -Γεωργικής Μικροβιολογίας - Εδαφολογίας

 

Άλλες δραστηριότητες

  • Οδηγίες – αναλύσεις, σε οργανοχουμικά υποστρώματα στους ενδιαφερόμενους, σε έδαφος και νερό των παραγωγών με σκοπό τη λύση των προβλημάτων τους, την ορθολογική διαχείριση εισροών σε καλλιέργειες, τη σωστή χρήση νερού και τη ορθολογική αναμπέλωση η σε κάποια επένδυση στη γεωργία.

 

Αντικείμενο και στόχοι Εργαστηρίου                  Προσωπικό Εργαστηρίου

Ερευνητικά Προγράμματα                                     Δημοσιεύσεις

Λοιπές Δραστηριότητες